2 min lezen

Ontbinding arbeidscontract tijdens ziekte? AMS legt uit!

NL

In een recente uitspraak werd het dienstverband met een werknemer op verzoek van de werkgever beëindigd door de kantonrechter. Deze werknemer had verwijtbaar gehandeld. Dat de werknemer ten tijde van de beëindiging ziek was, maakte niet uit. De vraag rijst dan hoe deze ontbindingsprocedure zich verhoudt met de ontslagbescherming tijdens ziekte? Kan een zieke werknemer toch gewoon worden ontslagen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen werknemer

In de casus die leidde tot de uitspraak had de werkgever ontbinding gevraagd wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werknemer, die reeds twee waarschuwingen had gekregen in 2013, meldde zich in 2014 ziek. Ondanks het feit dat de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en de UWV-deskundige allemaal consequent aangaven dat de werknemer in staat geacht moest worden om zijn werk (gedeeltelijk) te hervatten, heeft de werknemer dit geweigerd. Ook hield hij zich niet aan andere voorwaarden van de re-integratie.

Opzegverbod: opzeggen wegens ziekte of zwangerschap

De kantonrechter stelt allereerst vast dat sprake is van een opzegverbod, omdat de werknemer wellicht nog gedeeltelijk ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Dit opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
staat echter niet in de weg aan ontbinding, omdat het verzoek tot ontbinding geen verband houdt met de ziekte van de werknemer. Het verzoek is immers gebaseerd op het feit dat de werknemer onvoldoende re-integratie inspanningen levert, de voorschriften die gelden bij ziekte herhaaldelijk niet naleeft en bovenal nalaat te komen werken gedurende de uren dat hij daartoe in staat wordt geacht. Dit alles staat los van de ongeschiktheid wegens ziekte.

Ontbinding zonder toekenning transitievergoeding

De werknemer blijft volharden in zijn weigering zijn werk te hervatten ondanks dat ook het door hem aangevraagde deskundigenoordeel bevestigt dat de werknemer in staat is om te werken. Volgens de kantonrechter is er aldus sprake van ernstig verwijtbaar handelen en de gevraagde ontbinding wordt toegewezen zonder toekenning van een transitievergoeding.

Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Een verzoek van de werkgever om een arbeidsovereenkomst ontbinden kan enkel worden toegewezen als er geen opzegverboden zijn. Zo mag een werkgever een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
niet opzeggen wegens ziekte. Dit betekent -zoals ook uit de uitspraak blijkt- dat bij aanwezigheid van andere beëindigingsgronden een werknemer zich niet veilig kan wanen. Een hardnekkige misvatting is dus dat je nooit kan worden ontslagen tijdens ziekte of zwangerschap. Zolang de grond voor de ontbinding maar niet is gelegen in het feit dat de werknemer ziek is (of zwanger) gelden de normale regels voor ontbinding en is de ontslagbescherming niet van toepassing.

AMS Advocaat arbeidsrecht bij ontslagbescherming

De advocaten van AMS hebben ruime ervaring bij ontbindingsprocedures en zij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence