3 min lezen

Werkneemster scheldt klant verrot: rechter kent ontslagvergoeding toe

NL

Een werkneemster die een klant afpoeierde met de woorden: “je moet je bek dichthouden kankerdebiel” is door de rechter beloond met een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. De baas vond dit gedrag onacceptabel en verzocht de rechter de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden. De rechter ontbindt uiteindelijk de arbeidsovereenkomst maar vond het gedrag niet ernstig verwijtbaar en geeft de werkneemster daarom een flinke zak geld mee. En dat terwijl zij al eerder officieel was gewaarschuwd. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt het opmerkelijke vonnis.

Ondanks waarschuwing escaleert gesprek opnieuw

De werkneemster was al zo’n 16 jaar werkzaam bij een callcenter waar klanten van enkele grote opdrachtgevers, waaronder de Nederlandse Staatsloterij, werden gebeld. Haar baas had haar al meerdere malen aangesproken op de onfatsoenlijke manier waarop zij mensen te woord stond. Tijdens een telefoongesprek op 6 juli 2015 kwam het tot een nieuwe escalatie. De werkneemster sloot het bewuste gesprek af met de woorden: “je moet je bek dichthouden kankerdebiel”. Voor de werkgever was de maat nu echt vol. Hij vroeg zijn arbeidsrecht advocaat om een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
in te dienen.

Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever legde aan haar verzoek onder meer ten grondslag dat er sprake zou zijn van zodanig verwijtbaar handelen dat in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Gezien het lange dienstverband en de ontvangen scholing en coaching was het werkneemster zonder meer bekend dat dit soort bejegening van een klant absoluut niet kon. Haar handelen zou derhalve als ernstig verwijtbaar in de zin der wet kunnen worden aangemerkt, als gevolg waarvan geen opzegtermijn in acht hoefde te worden genomen en geen recht zou bestaan op een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. De werkneemster verweerde zich en voerde aan dat zij tijdens het betreffende telefoongesprek uitgescholden was door de klant en dat haar scheldkanonnade daar een reactie op was.

Rechter: arbeidsovereenkomst kan niet voortduren

De rechtbank oordeelt allereerst dat het voor zich spreekt dat de werkgever zwaar tilt aan klantvriendelijkheid en een correcte bejegening van klanten. In de afgelopen jaren is werkneemster meerdere malen door haar leidinggevende op haar gedrag aangesproken. Zij kreeg daarvoor zelfs een officiële waarschuwing. De werkneemster heeft zelf ook erkend dat het fout was om te reageren op de scheldpartij van de klant. De rechtbank vindt het optreden het optreden van werkneemster onacceptabel en ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Maar: wél een transitievergoeding voor werkneemster

Maar de rechter vindt dat de handelwijze van werkneemster niet ernstig verwijtbaar en kent daarom een ontslagvergoeding (tegenwoordig: transitievergoeding) toe. Gezien de lange tijd dat werkneemster in dienst was zal het om een flink bedrag gaan. De werkneemster in deze zaak voelde zich kennelijk tijdens het  telefoongesprek tot het uiterste gedreven. Haar scheldpartij was een reactie op (waarschijnlijk) soortgelijke bewoordingen. Toch vindt de rechter dat de werkneemster haar geduld had moeten bewaren. Maar: haar handelen rechtvaardigt niet dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder dat haar een transitievergoeding toekomt (en zonder inachtneming van de opzegtermijn), aldus de rechter. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn één maand én onder toekenning van een vergoeding.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence