2 min lezen

Werkneemster ontslagen wegens vergelijking vaccinatiebeleid met Jodenvervolging op LinkedIn

NL

Sinds het begin van de coronapandemie wordt er regelmatig hevig gediscussieerd over het de ernst van het virus, de maatregelen en het vaccinatiebeleid. Niet alleen in de privésfeer maar ook (juist) in het publieke debat. Dat er echter grenzen zijn aan wat iemand publiekelijk over corona mag zeggen bleek uit een recente (niet gepubliceerde) arbeidsrechtelijke uitspraak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de opzienbarende zaak.

Vaccinatiebeleid in zorginstelling

De werkneemster in kwestie werkt voor werkgever, een zorginstelling waar o.a. kwetsbare ouderen wonen. De zorginstelling volgt het landelijke Covid-beleid en heeft maateregelen genomen, waaronder het vaccineren van zowel patiënten als personeel. Verpleegkundigen van de zorginstelling zelf voeren het vaccinatiebeleid uit.

Berichten op LinkedIn

Werkneemster heeft herhaaldelijk berichten op LinkedIn geplaatst of gedeeld waarin sceptisch werd gedaan over het bestaan en risico van het Covidvirus en/of het vaccinatiebeleid. Ook werden behoorlijk kwetsende berichten gedeeld waarin vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt. De werkneemster werd dringend verzocht om hiermee te stoppen omdat de uitingen haaks staan op het coronabeleid van de werkgever en daarmee potentieel schadelijk zijn voor de werkgever. Dit heeft werkneemster -kort gezegd-  nagelaten. Uiteindelijk heeft werkgever een ontslagverzoek ingediend.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De kern van de zaak is of de werkneemster door het plaatsen en/of delen van berichten op LinkedIn verwijtbaar heeft gehandeld in het licht van de inhoud en de toonzetting van de berichten. Het recht op vrije meningsuiting in een arbeidsrelatie wordt begrensd in de verplichting van een werknemer om zich als goed werknemer te gedragen.

Vrije meningsuiting

In het vonnis maakt de rechtbank onderscheid tussen twee soorten geplaatste LinkedIn berichten. Allereerst berichten waarin de werkneemster in zijn algemeenheid waarschuwt voor de gevaren van vaccineren tegen Covid-19 met het doel om een discussie te voeren over het vaccinatiebeleid en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Deze berichten vallen volgens de rechter onder de vrijheid van meningsuiting.

Grensoverschrijdende berichten

Maar er is ook een tweede categorie berichten. Deze berichten zijn specifiek gericht tegen mensen die meewerken aan het landelijke, en ook door werkgever, (uit)gevoerde vaccinatiebeleid. Werkneemster noemt deze mensen oorlogsmisdadigers die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun handelen. Vaccineren wordt als genocide bestempeld. Deze uitlatingen kwalificeren zich niet als gematigd, opiniërend en/of informatief. Met het plaatsen van deze berichten heeft werkneemster een grens overschreden die niet noodzakelijk was voor het door haar nagestreefde doel (waarschuwen en informeren). Daarbij komt dat zij haar eigen collega’s hiermee heeft gekwetst.

Strijd goed werknemerschap

Werkneemster heeft in strijd gehandeld met het goed werknemerschap, zeker nu zij de berichten heeft geplaatst op een zakelijk netwerk en dat bij het profiel van werkneemster was vermeld dat zij bij werkgever werkt. Een deel van haar (grote) groep volgers werkt ook bij werkgever. Werkneemster had zich bewust moeten zijn dat de uitlatingen kwetsend waren voor deze collega’s. Nu zij na herhaaldelijk verzoek heeft geweigerd haar handelen aan te passen, kan niet langer van werkgever worden verwacht dat zij het dienstverband met werkneemster laat voortduren. De rechter wijst de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe wegens verwijtbaar handelen van de werkneemster.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence