3 min lezen

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrechtland per 1 januari 2022

NL

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al bijna op. Het is dan ook tijd om de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen van 2022 op een rijtje te zetten.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan geven. Let wel, het is niet toegestaan om voor diezelfde werkdag een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer uit te keren. Ook niet als de werknemer een halve dag thuis werkt en op een ander deel van de dag naar kantoor reist. De werkgever dient dus te kiezen voor één van de vrijstellingen.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof, mits zij de negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De ouderschapsverlofuitkering (die aangevraagd kan worden bij het UWV) bedraagt thans nog 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Wanneer het loon van de werknemer meer bedraagt dan het maximum dagloon, dan hoeft de werkgever de uitkering niet aan te vullen.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uiterlijk op 31 juli 2022 moet deze richtlijn worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In het kort bepaalt deze richtlijn dat (i) werknemers (vrijwel) altijd recht hebben op kosteloze verplichte scholing, (ii) een nevenwerkzaamhedenbeding is straks niet meer geldig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond, (iii) de arbeidsvoorwaarden helder op schrift moeten worden gesteld en (iv) flexwerkers hebben recht op voorspelbaardere arbeidsvoorwaarden met meer zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
. De wet zal onmiddellijk in werking treden waardoor (studiekosten)bedingen in strijd met de wet onmiddellijk nietig zullen zijn. Ook als de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
vóór 1 augustus 2022 is gesloten.

Meer zeggenschap voor flexwerkers onder WOR

Op basis van de gewijzigde Wet op de ondernemingsraden worden flexwerkers meer bij de medezeggenschap binnen de onderneming betrokken. Zo worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht verkort naar drie maanden. Ook tellen straks uitzendkrachten al na 15 maanden mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ waardoor zij na 18 maanden het actief en passief kiesrecht hebben. Als een onderneming veel werkt met uitzendkrachten dan heeft dit tot gevolg dat hij eerder een ondernemingsraad moet instellen.

Geen rookruimtes

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een algeheel rookverbod op de werkvloer. Dit betekent dat alle rookruimtes moeten verdwijnen. Onder strenge voorwaarden blijft het mogelijk om buiten een rookruimte te creëren.

Evenwichtige verhouding man en vrouw in top van onderneming

Het doel van de per 1 januari 2022 in werking getreden Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
is dat de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen evenwichtiger wordt. Zo dient een raad van commissarissen bij een beursgenoteerde vennootschap voor minimaal een derde uit vrouwen te bestaan. Ook grote vennootschappen zijn verplicht streefcijfers op te stellen en hierover te rapporteren.

Maximale transitievergoeding

Zoals ieder jaar is de maximale wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
weer naar boven bijgesteld. Dit jaar bedraagt de transitievergoeding € 86.000 bruto (of een jaarsalaris, als dat hoger is).

Met terugwerkende kracht WW-premie

Op dit moment betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hogere WW-premie voor flexibele krachten. In 2022 dalen deze premies licht. Wel dienen werkgevers met terugwerkende kracht de hogere WW-premie te betalen voor de vaste werknemers met een arbeidsomvang van minder dan 35 uur per week die in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren hebben overgewerkt. Werkgevers dienen dus bedacht te zijn op werknemers met een vast dienstverband en een beperkt aantal uren die structureel overwerken.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence