zekerheidsrecht (mv: zekerheden)

In enge zin zijn zekerheidsrechten zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek. De gerechtigde tot het zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust. 

Categorie

Regeling

Wetsartikel
3:227 e.v.

Synoniemen
zekerheidsrecht

Gerelateerde begrippen
hypotheekrecht, pandrecht