Terug
r

raad van commissarissen

Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij). ook een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
kan een toezichthoudend orgaan hebben, dat raad van commissarissen genoemd kan worden, hoewel de wet deze term niet gebruikt. Binnen publiek-private instellingen wordt een dergelijk orgaan vaak raad van toezicht genoemd.

Een lid van de raad van commissarissen heet een commissaris. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt vaak  president-commissaris genoemd.

Wat doet een raad van commissarissen?

De RvC dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
.

Bevoegdheden raad van commissarissen

Binnen een ‘gewone’ N.V. of B.V. is de RvC facultatief en heeft de raad slechts een marginale rol. Bij de structuurvennootschap Een bijzondere vorm van een (naamloze) vennootschap.
» Meer over structuurvennootschap
structuurvennootschap
is dat anders: daar heeft de RVC verregaande bevoegdheden, die bij gewone B.V.’s of N.V.’s bij de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
liggen, zoals het benoemen, ontslaan en schorsen van bestuurders.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op