Terug
s

structuurvennootschap

Een structuurvennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap (meestal een grote NV). Bij grote vennootschappen is het risico aanwezig dat de balans tussen invloed van aandeelhouders (kapitaal) en die van de werknemers (arbeid) onevenwichtig is. Om het evenwicht enigszins te herstellen worden vennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen aangemerkt als structuurvennootschap. Voor een structuurvennootschap gelden aanvullende regels. Dit wordt het  structuurregime De aanvullende regels die van toepassing zijn op een structuurvennootschap.
» Meer over structuurregime
structuurregime
genoemd.

Criteria structuurvennootschap

Een structuurvennootschap is verplicht als -drie jaar na elkaar- is voldaan aan een aantal vereisten.

  1. Het geplaatste kapitaal bedraagt ten minste 16 miljoen euro;
  2. De vennootschap heeft een ondernemingsraad;
  3. Er zijn ten minste 100 werknemers in Nederland in dienst

Raad van Commissarissen verplicht

Het belangrijkste verschil met een gewone vennootschap is de verplichte aanstelling van een raad van commissarissen. De RVC heeft bij een structuurvennootschap meer macht dan bij een gewone vennootschap waar de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
doorgaans enkel een toezichthoudende functie heeft. Dit beoogt de belangen van werknemers ten opzichte van die van de aandeelhouders te beschermen.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op