4 min lezen

Monteur maakt auto’s stuk

NL

Een bijzondere uitspraak van de Rechtbank Limburg van eind dit jaar: een monteur in dienst bij een garage blijkt voertuigen die voor onderhoud of montage worden aangeboden stuk te maken. Na ontdekking door de werkgever volgt een ontslag op staande voet. De monteur vecht dit aan, maar tevergeefs: bij de Kantonrechter houdt het ontslag op staande voet stand. Advocaat Sander Schouten licht toe.

Vreemde gebeurtenissen

Het ontslag op staande voet is de monteur aangezegd nadat in een periode van enkele maanden vreemde gebeurtenissen hadden plaatsgevonden op de garage. In maart werd een auto binnengebracht bij de garage voor een software update. Het voertuig was bij binnenkomst helemaal in orde. Nadat de monteur aan de auto had gewerkt, kan niet meer met de auto worden gereden. Uit onderzoek van de landelijke dealer is gebleken dat er met de auto is geknoeid met als gevolg dat de auto niet meer rijdt. De werkgever heeft alles gedocumenteerd. Eerder die maand werd een auto voor onderhoud binnengebracht waarvan bij het ophalen de dashboardverlichting niet meer werkte. Na onderzoek bleek dat een zekering miste en deze lag kapot gebroken in een bakje. De monteur had aan deze auto gewerkt.

Olielekkages

In april is een andere auto bij de garage gebracht voor onderhoud. Bij binnenkomst was geen sprake van mankementen. Nadat de monteur aan de auto had gewerkt, werd bij het ophalen ervan een plas olie onder het voertuig aangetroffen en een losse carterplug. Later die maand werd duidelijk dat bij een auto waarvan de distributieriem werd vervangen een bout was losgedraaid: aan de zijkant spoot de motor olie. Ook aan dit voertuig had de monteur gewerkt. Van een voertuig waarvan de monteur in dezelfde maand een stang had vervangen bleek na een storing in de stuurbekrachtiging dat diep onder de wielkast een kabel was doorgeknipt. In dezelfde maand werd bij het ophalen van een auto die voor onderhoud was aangeboden een grote plas olie onder de auto gevonden en een losse carterplug.

Beeldmateriaal

De werkgever beschikte bij het laatste incident over beeldmateriaal waarop duidelijk te zien was dat de monteur de carterplug had losgedraaid. De werkgever heeft de monteur daarop direct met het beeldmateriaal en de eerdere incidenten geconfronteerd. De monteur ontkende niet dat hij bij de incidenten betrokken was, maar kon desgevraagd geen verklaring geven.

Ontslag op staande voet

Voor de werkgever was er voldoende aanleiding om de monteur op staande voet te ontslaan. Zij zegde dit mondeling aan tijdens de confrontatie en bevestigde het vervolgens schriftelijk, met vermelding van alle incidenten. De werkgever betaalde, ondanks de directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, alsnog het salaris over de hele maand april.

Bij de Kantonrechter

De monteur gaat daarop naar de Kantonrechter. Hij berust in de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, maar vraagt de Kantonrechter te verklaren dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. In dat kader vordert hij van de werkgever een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
, een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging De opzegging welke niet voldoet aan de wettelijke regels die aan opzegging zijn gesteld.
» Meer over onregelmatige opzegging
onregelmatige opzegging
, een billijke vergoeding en vergoeding van immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
. De monteur geeft aan dat hij in het geval van het incident waarvan beeldmateriaal is niet moedwillig de carterplug heeft losgedraaid, maar het werk van een collega monteur heeft willen controleren, na een reeks eerdere incidenten. Hoogstens zou hem kunnen worden verweten dat hij dit slordig heeft gedaan.

De werkgever stelt een tegenverzoek in waarbij zij de Kantonrechter vraagt te verklaren dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is en vordert in dat kader van de werknemer een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging en onverschuldigd loon over de maand april.

Dringende reden voor onverwijlde opzegging

De Kantonrechter beoordeelt vervolgens de feiten en omstandigheden (waaronder het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van de werkgever) om te bezien of de monteur zijn werkgever een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst direct op te zeggen. De Kantonrechter overweegt dat de monteur eerder aan zijn werkgever geen verklaring heeft gegeven over zijn gedrag en niet heeft ontkend bij het incident waarvan beeldmateriaal is betrokken te zijn geweest. Dat hij vervolgens heeft meegedeeld dat er sprake is geweest van slordigheden bij controle van de werkzaamheden van zijn collega lijkt ongeloofwaardig in de context van de hele kwestie, aldus de Kantonrechter. Die gaat er dan ook vanuit dat het de monteur is geweest die de olielekkage moedwillig heeft veroorzaakt en merkt op dat naar de reden daarvan men slechts kan gissen.

Ontslag op staande voet houdt stand

De monteur heeft zijn werkgever daarmee een geldige reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. De tegenverzoeken van de werkgever worden toegewezen en de monteur wordt daarnaast veroordeeld in betaling van de proceskosten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence