onregelmatige opzegging (mv: onregelmatige opzeggingen)

De opzegging welke niet voldoet aan de regels die aan opzegging zijn gesteld is een onregelmatige opzegging, bijvoorbeeld als is opgezegd zonder dat de opzegtermijn niet in acht is genomen.

Onregelmatige opzegging is niet hetzelfde als een kennelijk onredelijk opzegging. Een kennelijk onredelijk ontslag De opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever die onredelijk is waardoor schadeplichtigheid ontstaat
» Meer over kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijk ontslag
kan tevens onregelmatig zijn maar hoeft niet.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:677 lid 2

Gerelateerde begrippen
opzegtermijn, opzegging arbeidsovereenkomst