immateriële schade

Immateriële schade ziet op ieder ander nadeel dan vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
.

Letselschade, reputatieschade of aantasting van eer en goede naam zijn voorbeelden van immateriële schade. Deze schadevormen zijn niet rechtstreeks op geld waardeerbaar. In tegenstelling tot andere rechtsstelsels kent Nederland aan restrictief beleid ten aanzien van de toewijzing van grote schadevergoedingen op grond van immateriële schade.

Een schadevergoeding wegens immateriële schade wordt naar redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
vastgesteld.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:106

Synoniemen
letselschade,

Gerelateerde begrippen
schadebeperkingsplicht, vermogensschade, redelijkheid en billijkheid