Terug
r

reputatieschade

Reputatieschade is de schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast. Reputatieschade kan worden veroorzaakt door lasterlijke uitlatingen, valse beschuldigingen in de media of kritische publicaties over deze persoon. Maar ook negatieve recensies of terechte kritiek kunnen tot reputatieschade lijden.

Gevolg van smaad of laster

Als de reputatieschade het gevolg is van een onrechtmatige uitlating (smaak of laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
) dan kan deze schade worden verhaald op degene die de onrechtmatige uitlating heeft gedaan. Een vordering tot vergoeding van reputatieschade wordt meestal ingesteld in een procedure waarin de rechter eerst de onrechtmatigheid van een publicatie of uitlating beoordeelt.

Immateriële schade

Reputatieschade betreft meestal immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
omdat de schade niet exact kan worden vastgesteld. De rechter mag de vergoeding dan “ex aequo et bono” (naar billijkheid) vast te stellen. Soms is er ook sprake van materiële reputatieschade. Denk aan kosten die de benadeelde partij moet maken om reputatieschade te voorkomen of te repareren (bv. het inschakelen van een spindoctor, het plaatsen van advertenties of het informeren van klanten).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op