Terug
l

laster

Laster is verwant aan het leerstuk van smaad. Waar het bij smaad gaat om het in het openbaar iemand beschuldigen van feiten die waar zijn (met doel om naam en eer aan te tasten), gaat het bij laster om het zwartmaken van iemands reputatie door hem te beschuldigen van zaken die niet waar zijn.

Naast een misdrijf vormt laster een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
en de benadeelde heeft actie tot schadevergoeding en/of Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
uit hoofde van onrechtmatige daad. Bij de beoordeling van de vraag of een artikel of uitlating onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is, weegt de rechter steeds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang om niet op een onrechtmatige manier door een publicatie te worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op