3 min lezen

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde leidt tot vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst

NL

Op het moment dat een werkgever – na de ontvangen toestemming van het UWV – een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met een werknemer heeft opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen dient de werkgever nog wel alert te blijven op de wettelijke wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat als een werkgever binnen 26 weken na een opzegging wegens een (bedrijfs)economische c.q. organisatorische reden weer iemand nodig heeft om ‘werk van dezelfde aard’ te verrichten, de werkgever dat werk eerst onder de gebruikelijke voorwaarden moet aanbieden aan de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd. Het maakt daarbij niet uit in welke hoedanigheid die ‘ander’ dat werk gaat verrichten (in dienstverband, als uitzendkracht of als zzp’er). Als de werkgever deze wederindiensttredingsvoorwaarde schendt dan kan de werknemer de kantonrechter, binnen twee maanden nadat hij van de schending op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn, verzoeken de opzegging te vernietigen of aan hem een billijke vergoeding toe te kennen. Dat werkgevers deze wettelijke verplichting niet te lichtvaardig mogen opvatten, wordt bevestigd door een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten legt deze zaak uit.

Opzegging arbeidsovereenkomst bedrijfseconomische redenen

De werknemer was al bijna 20 jaar in dienst bij CHC Helicopters Netherlands B.V. (CHC) en laatstelijk werkzaam als helikopterpiloot. CHC heeft vorig jaar bij het UWV een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen ingediend en het UWV heeft CHC ook toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Zo geschiedde ook.

Vernietiging opzegging

In deze procedure verzoekt de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen wegens schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde en CHC te veroordelen tot tewerkstelling en (door)betaling van zijn (achterstallig) loon.

Twee andere helikopterpiloten ingezet voor werkzaamheden met type S-92

De kantonrechter stelt allereerst vast dat CHC twee helikopterpiloten heeft ingezet voor het uitvoeren van vluchten met een helikopter type S-92 vanuit Aberdeen in de periode tot 1 april 2021 nadat de arbeidsovereenkomst met de werknemer was beëindigd. In tegenstelling tot de opgezegde werknemer beschikken deze twee helikopterpiloten wel over de benodigde certificering om met een helikoptertype S-92 te vliegen.

Wederindiensttredingsvoorwaarde niet geschonden

Doorredenerend oordeelt de kantonrechter dan ook dat CHC de werkzaamheden met een helikopter type S-92 niet hoefde aan te bieden aan de werknemer en dat CHC de wederindiensttredingsvoorwaarde ten aanzien van die werkzaamheden niet heeft geschonden. Immers, de werknemer kan hier alleen een beroep op doen als CHC dezelfde, uitwisselbare werkzaamheden, had aangeboden aan derden.

Werkzaamheden met een helikopter type AW-139

De kantonrechter gaat vervolgens verder en stelt vast dat deze twee helikopterpiloten na 1 april 2021 zijn ingezet voor werkzaamheden met een helikopter type AW-139. Maar niet alleen deze twee helikopterpiloten beschikken over de daarvoor benodigde certificering, ook de inmiddels vertrokken werknemer heeft een certificering voor een helikopter type AW-139. Dat is ook meteen de helikopter waarmee de werknemer zijn werkzaamheden voornamelijk uitvoerde ten tijde van zijn dienstverband met CHC. Op de zitting sprak CHC de verwachting uit dat deze werkzaamheden in ieder geval nog tot september 2021 zouden voortduren.

Wederindiensttredingsvoorwaarde wél geschonden

Dit heeft tot gevolg dat CHC op grond van de wederindiensttredingsvoorwaarde de werkzaamheden die deze helikopterpiloten met de helikopter type AW-139 uitvoerden, wél aan de werknemer had moeten aanbieden. Dit zijn immers dezelfde werkzaamheden als die welke de werknemer voor de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst verrichtte. Het zijn daarmee ‘uitwisselbare werkzaamheden’. Nu CHC de werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld die werkzaamheden te gaan uitvoeren en de werknemer dus geen aanbod heeft gedaan, heeft CHC de wederindiensttredingsvoorwaarde geschonden, aldus de kantonrechter.

Tijdelijke werkzaamheden maakt dat niet anders

Het verweer van CHC dat zij dit niet heeft gedaan omdat de werkzaamheden met een helikopter type AW-139 slechts van tijdelijk en niet structureel van aard zijn, treft geen doel. Bepalend is of na opzegging blijkt dat er weer werk is voor de werknemer.

Helikopterpiloot was al in dienst bij CHC maakt dat niet anders

Ook de stelling van CHC dat de wederindiensttredingsvoorwaarde niet geldt voor de werkzaamheden die CHC na 1 april 2021 door de andere helikopterpiloot laat verrichten, omdat deze helikopterpiloot geen nieuwe werknemer is en al bij haar in dienst was, gaat ook niet op. Gelet op de wettelijke bepaling kan de wederindiensttredingsvoorwaarde ook zien op werknemers die CHC al in dienst had.

Kantonrechter vernietigt opzegging

Kort en goed leidt dit ertoe dat de kantonrechter het verzoek van de werknemer toewijst en de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigt.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence