2 min lezen

Wat wordt beschermd door het concurrentiebeding?

NL

In het kort

  • Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever te beschermen.
  • Het biedt geen bescherming tegen het vertrek van een goede werknemer die in dienst treedt bij een concurrent van de oude werkgever.

De zaak

Dat een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
geen bescherming biedt tegen het vertrek van een goede werknemer blijkt nog maar een keer uit deze uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij de kantonrechter vorderde de werknemer in kort geding schorsing van het concurrentie- en relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
.

De werknemer beschikte niet over concurrentiegevoelige informatie die het bedrijfsdebiet van haar oude werkgever (een notariskantoor) zou kunnen schaden. Ook had de werknemer geen essentiële relevante, commerciële en technische informatie of kennis van unieke werkprocessen en strategieën van de oude werkgever die de werknemer bij een nieuwe werkgever zou kunnen gebruiken. En als dat wel zo zijn, was die nieuwe werkgever (ook een notariskantoor) hiermee wel bekend.

Al met al vond de werknemer dat de oude werkgever geen belang had bij het verhinderen van haar indiensttreding bij de nieuwe werkgever. Dat gold ook voor het in stand houden van het relatiebeding. Als blijk van goede wil heeft de werknemer aangeboden twee jaar vanaf indiensttreding bij een nieuwe werkgever geen klanten te bedienen van de oude werkgever.

Werkgever is vasthoudend

De oude werkgever vond dat de werknemer door instandhouding van het concurrentiebeding niet werd benadeeld. Zij functioneerde namelijk goed en hoefde helemaal niet weg. Dat alleen de sfeer van het kantoor haar begon tegen te staan is onvoldoende om een belangenafweging in haar voordeel te laten uitvallen, aldus de werkgever. Ook gaf de werkgever aan dat de werknemer best bij een andere werkgever in dienst zou kunnen treden. Volgens de werkgever beschermt een concurrentiebeding meer dan alleen informatie van de werkgever. Zij vreest klanten te verliezen omdat de werknemer de lokale markt zeer goed kent. Het relatiebeding moet in stand worden gehouden, aldus de werkgever, omdat anders de werknemer voormalige klanten kan benaderen.

Schorsing concurrentie- en relatiebeding

De kantonrechter maakt korte metten met het verweer van de werkgever en stelt voorop dat het concurrentiebeding bedoeld is om de bedrijfsdebiet van de werkgever te beschermen. Bij de belangenafweging gaat het niet om de binding van werknemers. De persoonlijke afwegingen van de werknemer passen binnen de vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer. Dat een werknemer bij vertrek kennis en ervaring meeneemt van de oude werkgever is evident. Waar het om gaat is of de werknemer beschikt over essentiële relevante commerciële en technische informatie over producten of diensten en/of kennis van unieke werkprocessen en strategieën van de oude werkgever. Ook is niet gebleken van een zodanige binding met klanten van de oude werkgever dat die zullen overstappen naar een nieuwe werkgever. Daarmee heeft, aldus de kantonrechter, de werkgever geen belang bij het handhaven van een concurrentiebeding. Hetzelfde geldt voor het relatiebeding.

Nynke Noordmans

Nynke Noordmans

Sinds maart 2021 is Nynke bij AMS werkzaam als advocaat. Zij is met name actief op het gebied van insolventierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Ravel Residence