Marco Guit

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens in verkoopbrochure

Een makelaar die onjuiste oppervlaktegegevens had medegedeeld aan de koper van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Rechter stopt executieverkoop ondanks achterstand hypotheek

Een bank die een woning wilde veilen vanwege een hypotheekachterstand maakt misbruik ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Geen koopovereenkomst ondanks wilsovereenstemming over de prijs

Tot welk moment mag je de onderhandelingen over de koop van een onroerend goed ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

Een VvE kan je appartement laten veilen als je nalatig blijft met de betaling ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Short stay verhuur van appartement verboden

Veel appartementseigenaren verhuren af en toe hun woning voor korte tijd aan toeristen. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Verzet tegen ontruimingsvonnis tijdig ingesteld?

In een recente uitspraak boog het hof zich over de vraag of de huurder die bij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ex-man veroordeeld om vraagprijs woning te verlagen

In een echtscheidingsconvenant zijn vaak bepalingen opgenomen over de verkoop ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Is het belemmeren van een erfdienstbaarheid onrechtmatig?

Het recht van overpad houdt in dat iemand het recht heeft de grond van een ander ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Kan makelaar beroep doen op de financiële crisis?

Een makelaar koopt een woning maar kan de koopovereenkomst niet nakomen vanwege ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Geen rechtsverwerking door stilzitten VvE

Een appartementseigenaar verhuurt al jaren in strijd met de spitsingsakte zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Ontruiming krakers kan bij spoedeisend belang

Indien er sprake is van een aantoonbaar spoedeisend belang, lukt het meestal om ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Inschrijving koopovereenkomst beschermt koper

Een koper van een onroerende zaak wordt beschermd indien hij de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Uitstel van executoriale verkoop door onjuiste bekendmaking

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden besliste onlangs in een uitspraak ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bank verkoopt woning zonder toestemming: zaakwaarneming?

Bij zaakwaarneming gaat om zaken als het bellen van de glaszetter voor een gesneuvelde ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging kredietovereenkomst door bank: schending zorgplicht?

Enige tijd geleden besprak ik een uitspraak waarin de bijzondere zorgplicht van ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Executoriale verkoop woning: schending zorgplicht bank?

Het gebeurt in het huidige economische klimaat steeds vaker dat een bank tot uitwinning ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Makelaar aansprakelijk voor niet betalende huurder

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam in een uitspraak beslist dat een makelaar ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Tegenstem in VVE kan misbruik van recht opleveren

Binnen VvE’s worden nogal wat burenruzies uitgevochten. In een uitspraak ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Boetes bij (ver)koop van een woning

In de meeste koopcontracten van onroerend goed is bepaalde dat indien één van ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Krakers ontruimen: hoe werkt het?

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de vraag wanneer krakers kunnen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief