Uitstel van executoriale verkoop door onjuiste bekendmaking

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden besliste onlangs in een uitspraak in een bijzonder executiegeschil dat de executoriale verkoop van een woning moest worden uitgesteld. Reden: er was niet voldaan aan het in Friesland vaststaand gebruik om de aankondiging van de executieverkoop tenminste 30 dagen voor de veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
in de zaterdageditie van zowel de Leeuwarder Courant als ook in het Fries Dagblad te plaatsen. Advocaat beslag- en executierecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

 

Executiegeschil over veilingvoorwaarden en datum verkoop

Uit de uitspraak valt af te leiden dat het gaat om de executieveiling door de bank van een woning ergens in Friesland, die stond gepland voor 13 november 2012. Een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
moet volgens artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) tenminste 30 dagen voorafgaand aan de verkoop worden aangekondigd in een plaatselijk verspreid dagblad. In Friesland is het gebruikelijk om deze aankondiging zowel in de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant als in de zaterdageditie van het Friesch Dagblad te plaatsen. De met de veiling belaste notaris heeft de veiling op zaterdag 13 oktober 2012 in het Friesch Dagblad aangekondigd; op dinsdag 16 oktober en op zaterdag 20 oktober 2012 is de veiling ook in de Leeuwarder Courant aangekondigd. Bij de bekendmaking in de Leeuwarder Courant is dus niet de gebruikelijke minimumtermijn van 30 dagen in acht genomen.

Executoriale verkoop is niet tijdig bekend gemaakt

De geëxecuteerde (de eigenaar van de woning) was het met de gang van zaken niet eens en startte een bijzonder executiegeschil: volgens artikel 518 Rv kan de voorzieningenrechter namelijk in alle geschillen over de veilingvoorwaarden en de wijze of datum van verkoop een voorlopige voorziening treffen. De notaris is bij die procedure (ook) partij, omdat hij de veilingvoorwaarden en de datum van de verkoop vaststelt. De notaris stelde dat de veiling tijdig in het Friesch Dagblad was bekendgemaakt, zodat zou zijn voldaan is aan het vereiste van artikel 516 Rv.

Voorzieningenrechter gelast uitstel van veiling

De voorzieningenrechter is het daarmee oneens. Gezien het feit dat de Leeuwarder Courant een meer dan vijf keer zo grote oplage heeft dan het Friesch Dagblad, is het gebruik om de aankondiging zowel in het Friesch Dagblad als in de Leeuwarder Courant te plaatsen is ontstaan met het doel om de executoriale verkoop bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Afwijking van dit gebruik acht de rechter met dit doel. De minimumtermijn van 30 dagen heeft tot doel om aspirant-kopers in de gelegenheid te stellen de woning te laten taxeren en zich ervan te verzekeren dat zij een hypotheek kunnen krijgen om de woning mee te kunnen kopen. Het doel hiervan is een zo hoog mogelijke opbrengst op de veiling te genereren. De voorzieningenrechter stelt de veiling daarom uit tot de volgende veilingdatum (8 januari).

Advocaat executiegeschil

De advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring op het gebied van executiegeschillen en het vragen van voorlopige voorzieningen in kort geding. Als u vragen heeft over een mogelijk executiegeschil, neem dan gerust contact op met een advocaat van ons kantoor.

Meer in Vastgoedrecht
Advocaat vastgoedrecht Amsterdam
Bank verkoopt woning zonder toestemming: zaakwaarneming?

Bij zaakwaarneming gaat om zaken als het bellen van de glaszetter voor een gesneuvelde ruit bij de buren die met...

Sluiten