Terug
v

veiling

Bij een achterstand in de betaling van de maandelijkse hypotheektermijnen, heeft de bank als hypotheekhouder het recht tot parate executie Recht om zonder tussenkomst van rechter een goed waarop een hypotheek- of pandrecht rust openbaar te verkopen om verhaal te halen op de opbrengst. 
» Meer over parate executie
parate executie
. Dit houdt inzat een bank de woning zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van de rechter kan veilen. Dit noemt men executieveiling. Bij een executieveiling is de opbrengst doorgaans lager dan bij een onderhandse verkoop van de woning.

Zorgplicht bank

Gezien de ingrijpende gevolgen voor de woningeigenaar en de maatschappelijke functie van de bank heeft de bank tijdens de veilingfase een zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
. De bank mag haar veiling bevoegdheid niet zo uitoefenen dat zij daarbij vermijdbaar nadeel berokkend voor de woningeigenaar. Ook tijdens het executietraject moet de bank rekening houden met de belangen van de eigenaar. Die belangen komen er op neer dat een woningeigenaar geen nadeel zou moeten ondervinden die zou kunnen worden vermeden. De handelwijze van de bank moet dus ook rekening houden met de belangen van de eigenaar.

Schorsing executieveiling

Schending van de zorgplicht van de bank kan reden zijn voor een voorzieningenrechter om de executie te schorsen. Als  een bank bij gebruikmaking van de executiebevoegdheid geen in redelijkheid te respecteren belang (meer) heeft, is er namelijk sprake van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
. Dat is een grond om een executie te schorsen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op