Terug
p

parate executie

Een hypotheekhouder heeft recht van parate executie. Dit betekent dat als de  hypotheekgever zijn verplichtingen (betaling van rente/afbetaling schuld) niet nakomt, de hypotheekhouder zijn hypotheekrecht Een hypotheekrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over hypotheekrecht
hypotheekrecht
kunnen uitwinnen zonder dat hij hiervoor een executoriale titel van de rechter nodig heeft. Met andere woorden, de hypotheekhouder kan zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van de rechter het goed waarop het hypotheekrecht rust openbaar verkopen om verhaal te halen op de opbrengst.

Parate executie pandhouder

Ook een pandhouder heeft recht van parate executie als de pandgever zijn verplichtingen niet nakomt. Parate executie vormt een uitzondering op het algemene beginsel dat een schuldeiser pas tot executiemaatregelen kan over gaan als hij een vonnis (executoriale titel) heeft verkregen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op