Terug
T

Tussenkomst

Tussenkomst en Voeging Wanneer een derde zich wil aansluiten bij een procespartij in een reeds lopende procedure.
» Meer over voeging
voeging
zijn twee sterk aan elkaar verwante procedures. Tussenkomst is de procedure waarbij een derde zich als zelfstandige procespartij voegt in een reeds aanhangig geschil tussen (twee) andere partijen. Als deze derde zich echter wil aansluiten bij één van de andere procespartijen noemt men dat voeging.

In de wet is opgenomen dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen.

Een vordering tot voeging of tussenkomst is een incidentele vordering. De rechtbank beslist of er voldoende belang is. Van voldoende belang is sprake als de derde nadelige gevolgen kan ondervinden van de uitspraak in het geding waarin hij zich wil voegen of wil tussenkomen. Een vordering tot voeging of tussenkomst kan worden afgewezen als de eisen van een goede procesorde voeging in de weg staan. Dit is onder meer mogelijk indien toewijzing van de vordering tot onredelijke vertraging van de hoofdzaak zou leiden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op