Voeging

Voeging is de procedure waarbij een derde zich in een aanhangig geschil tussen twee andere partijen als partij wil aansluiten bij één van de procederende. Als deze derde als zelfstandige wil deelnemen aan de proceduren noemt men dat Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
.

In de wet is opgenomen dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen.

Een vordering tot voeging of tussenkomst is een incidentele vordering. De rechtbank beslist of er voldoende belang is. Van voldoende belang is sprake als de derde nadelige gevolgen kan ondervinden van de uitspraak in het geding waarin hij zich wil voegen of wil tussenkomen. Een vordering tot voeging of tussenkomst kan worden afgewezen als de eisen van een goede procesorde voeging in de weg staan. Dit is onder meer mogelijk indien toewijzing van de vordering tot onredelijke vertraging van de hoofdzaak zou leiden.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op