3 min lezen

Short stay verhuur van appartement verboden

NL

Veel appartementseigenaren verhuren af en toe hun woning voor korte tijd aan toeristen. In deze crisistijd een handige manier om wat extra’s bij te verdienen. Maar de rechter denkt daar heel anders over. Short stay verhuur is verboden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Dit blijkt uit een recente uitspraak, die voor veel verhuurders grote gevolgen kan hebben. VvE advocaat Thomas van Vugt bespreekt het vonnis.

 

Splitsingsakte appartement: gebruik als woning

Een van de appartementseigenaren in een Amsterdams wooncomplex verhuurde zijn appartement een of twee keer per maand voor telkens korte periodes aan toeristen (maximaal een week). Binnen de VvE was daar bezwaar tegen, vooral omdat de toeristen vaak voor (geluids)overlast zorgden. De VvE vond dit commerciële gebruik in strijd met de woonbestemming van het appartement zoals opgenomen in de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
. Tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
is besloten verhuur korter dan één maand niet toe te staan. De advocaat van de VvE zond de appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
vervolgens een sommatiebrief waarin hij sommeerde de short stay verhuur te staken en waarschuwde de appartementseigenaar dat er een een boete zou worden opgelegd  van € 6.000,- als hij er toch mee zou doorgaan. De verhurende appartementseigenaar legde zich er niet bij neer en stapte naar de rechter. Door middel van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
verzocht de appartementseigenaar de rechtbank het besluit van de VvE  te vernietigen.

Short stay verhuur valt buiten bestemming

De kantonrechter wijst het verzoek rigoureus af. De VvE mocht op grond van het modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
dit besluit nemen en het besluit zelf is ook niet in strijd met redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Volgens de rechter moet onder wonen worden verstaan “het hebben van duurzaam verblijf in de woning”. Dit is bij short stay verhuur (of: bed & breakfast) niet het geval. Het regelmatig aan toeristen verhuren van het appartement is dus in strijd met de splitsingsakte. De VvE heeft bovendien niet onredelijk gehandeld omdat het aannemelijk is dat de short stay activiteiten overlast bezorgen aan de andere bewoners.

VvE advocaat bij short stay verhuur

Uit de uitspraak blijkt dat er al snel sprake is van commerciële verhuur. De appartementseigenaar in kwestie verhuurde immers maximaal een of twee keer per maand. Om problemen met de VvE te voorkomen, is het dan ook raadzaam om van tevoren goed om in de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
en eerdere notulen na te lezen wat de regels en afspraken zijn.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence