3 min lezen

VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

NL

Een VvE kan je appartement laten veilen als je nalatig blijft met de betaling van de servicekosten De kosten die bovenop de kale huur komen.
» Meer over servicekosten
servicekosten
. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam. Zo’n gedwongen verkoop is zelfs mogelijk als het gaat om een relatief klein bedrag, terwijl er een bank in het spel is die een lening heeft verstrekt aan de appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
die vele malen groter is
. VvE advocaat Thomas van Vugt legt uit.  

 

 

Servicekosten incasseren door VvE

Appartementseigenaar X laat ongeveer € 1.500,- aan servicekosten onbetaald. X heeft zijn appartement gefinancierd met een lening bij een bank ter hoogte van € 175.000,-. Omdat de appartementseigenaar weigert de servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
te betalen, start de VvE een incassoprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst de vordering van de VvE toe, waarna de VvE executoriaal beslag legt op het appartement om het daarna verkopen.

Beslag leggen: misbruik van recht?

Maar de bank start vervolgens een procedure op om het beslag opgeheven te krijgen. De bank heeft immers een grote lening verstrekt en bezit een hypotheekrecht Een hypotheekrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over hypotheekrecht
hypotheekrecht
. De bank vindt dat zij als eerste voldaan moet worden uit de opbrengst van de  executieverkoop. Punt is dat de veilingsopbrengst van het appartement te laag zou laag zijn om zowel de VvE als de bank te voldoen. De VvE heeft daarom geen belang bij de executieverkoop van het appartement, aldus de bank. Er is volgens de bank sprake van misbruik van bevoegdheid. Wij blogden al eerder over een executiegeschil waarbij de rechter de executie van een vonnis schorste en de gelegde beslagen ophief.

Nieuwe eigenaar moet servicekosten voldoen

Het Hof is het niet eens met de bank. Het Hof oordeelt dat de kans bestaat dat de nieuwe eigenaar van het appartement, op grond van de wet gehouden kan worden de achterstallige servicekosten te voldoen. Daarnaast heeft de VvE baat bij het kwijtraken van een wanbetaler. De VvE heeft volgens het Hof dus wel degelijk een belang bij de gedwongen verkoop. Er was geen sprake van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
. Het doel heiligt in dit geval dus de middelen.

AMS Advocaten: uw VvE advocaat in Amsterdam

Uit de uitspraak blijkt dat een VvE al snel een legitiem doel heeft om beslag te leggen op een appartement en dat te laten veilen. Om dergelijke ernstige problemen met de VvE te voorkomen, is het dan ook raadzaam om tijdig de servicekosten te voldoen. Als dat niet mogelijk is, probeer dan een betalingsregeling te treffen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence