Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Klachtplicht bij gebrek aan woning: koper moet op tijd klagen

Het komt regelmatig voor dat de koper na aankoop van een woning ontdekt dat er ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Wanneer matigt de rechter een contractuele boete?

In bijna iedere koopovereenkomst met betrekking tot een woning staat een boetebepaling ...

Lees verder
Thomas van Vugt

AMS: vastgoed advocaten in Amsterdam

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Onze advocaat ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

AMS advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma besprak in zijn vorige blog een rechtszaak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkoper bedrijfspand

Op 17 februari 2012 wees de Hoge Raad twee arresten (een tussen koper en verkoper ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Roerend of onroerend? En wat maakt het uit?

De Hoge Raad heeft zich in een arrest van 9 maart 2012 uitgelaten over de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Misbruik van recht: het executiegeschil

Een vonnis waar niet vrijwillig aan wordt voldaan, kan ten uitvoer worden gelegd ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Schending mededelingsplicht verkoper: ontbinding koopovereenkomst

De rechtbank Haarlem heeft zich onlangs in kort geding uitgelaten over de ontbinding ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

De Winkeltijdenwet en de toerismebepaling

In gemeenten waar sprake is van “substantieel toerisme” kan sprake ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief