2 min lezen

De Winkeltijdenwet en de toerismebepaling

NL

In diverse steden zijn op dagen als eerste en tweede Kerstdag supermarkten en andere winkels geopend. Dat is in strijd met de hoofdregel van de Winkeltijdenwet. Bovendien kan in alleen gemeenten waar sprake is van “substantieel toerisme” een permanente zondagsopenstelling bestaan. Maar; alleen onder bepaalde voorwaarden. Winkeltijdenwet advocaat Thomas van Vugt legt uit.

De Winkeltijdenwet

In de Winkeltijdenwet staat dat het verboden is om een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur en eerste en tweede Kerstdag. Op werkdagen mogen winkels niet vóór 06.00 uur en niet na 22.00 uur geopend zijn. Het zogenoemde “moon light shopping”, waarbij winkels vaak tot 23.00 of zelfs tot middernacht zijn geopend, is dus in strijd met de Winkeltijdenwet. Overtreding van de Winkeltijdenwet is een strafbaar feit waarvan, al dan niet met behulp van een advocaat gespecialiseerd in de Winkeltijdenwet, aangifte gedaan kan worden. Daarnaast kan een advocaat ook via het bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
en het civiele recht actie ondernemen.

De toerismebepaling

De gemeenteraad kan, ongeacht de vraag of er sprake is van toerisme, maximaal twaalf zondag per jaar aanwijzen als koopzondag. Permanente zondagsopenstelling, dus 52 koopzondagen per jaar, is alleen maar mogelijk als er sprake is van toerisme. Om tegen te gaan dat de toerismebepaling oneigenlijk wordt gebruikt, is enige tijd geleden in de Winkeltijdenwet opgenomen dat er sprake moet zijn van “substantieel toerisme.”

Maar als er voldoende toerisme is in een bepaalde gemeente om de winkels iedere zondag te openen, kunnen andere factoren alsnog verhinderen dat overgegaan wordt tot permanente zondagsopenstelling. Iedere gemeente moet op grond van de Winkeltijdenwet namelijk een zorgvuldige afweging maken tussen de volgende belangen:

  • de belangen van de lokale economie en de werkgelegenheid;
  • het belang van winkeliers met weinig of geen personeel;
  • de belangen van het winkelpersoneel;
  • de zondagsrust;
  • de leefbaarheid;
  • de veiligheid;
  • de openbare orde.

Bovendien moet de gemeente duidelijke en uitgebreid motiveren op welke manier deze belangen in de besluitvorming zijn betrokken. In de praktijk wil het daar nog wel eens aan schorten. Regelmatig nemen winkeliers een advocaat Winkeltijdenwet in de arm om een gemeentelijk besluit over koopzondagen terug te draaien. Veel winkeliers ervaren dat meer koopzondagen vooral leiden tot een omzetverschuiving in plaats van een omzetverhoging. Onderzoek naar de werkgelegenheid in Amsterdam heeft uitgewezen dat de zondagsopening nauwelijks tot meer werkgelegenheid heeft geleid. In Amsterdam geldt de Verordening Winkeltijden Amsterdam.

Lees hier op onze website meer over de Winkeltijdenwet en de toerismebepaling.

Winkeltijdenwet advocaat

AMS Advocaten heeft zeer veel ervaring met het adviseren en procederen in kwesties over de Winkeltijdenwet.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence