Terug
b

bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
(burgers). In de Algemene Wet Bestuursrecht vindt men onder meer de regels omtrent het nemen van besluiten en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
staan zoals bezwaar en beroep. Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers.

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht Het recht dat de verhouding tussen de overheid en burgers regelt.
» Meer over publiekrecht
publiekrecht
. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

De bestuursrechter is bij uitsluiting van de civiele rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen over het bestuursrecht.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op