2 min lezen

De Winkeltijdenwet

NL

Al jarenlang is er regelmatig gesteggel over koopzondagen. Er zijn veel voorstanders van permanente zondagsopenstelling, maar ook veel tegenstanders. Regelmatig treffen die elkaar in de rechtszaal. Een aantal belangrijke vragen en antwoorden over de Winkeltijdenwet door advocaat Thomas van Vugt.

 

 

 

Wat regelt de Winkeltijdenwet?

De Winkeltijdenwet, die dateert uit 1996, regelt de tijden en dagen waarop winkels open mogen zijn. De hoofdregel is opgenomen in artikel 2 en luidt dat het verboden is “om een winkel voor het publiek geopend te hebben” op zondag, een aantal bekende feestdagen en op werkdagen vóór 06:00 uur en na 22:00 uur. Op deze hoofdregel zijn een paar uitzonderingen van toepassing. De bekendste en belangrijkste is de zogenoemde toerismebepaling.

Wat houdt de toerismebepaling in?

De  Winkeltijdenwet bepaalt dat indien er sprake is van op een bepaald gebied gericht toerisme, er in dat gebied een zogenaamd toeristisch regime ingesteld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het centrum van Amsterdam (zie de Verordening Winkeltijden Amsterdam). In zo’n gebied mogen de winkels dus iedere zondag open. De aantrekkingskracht voor dat toerisme moet volgens de wet wel “geheel of nagenoeg geheel buiten de verkoopactiviteiten”, die door zondagsopenstelling mogelijk worden gemaakt, zijn gelegen. Met andere woorden, het is niet de bedoeling van de wetgever geweest om door de opening van winkels op zondag toeristen te trekken.

Oneigenlijk gebruik Winkeltijdenwet

Gebleken is dat er door veel gemeenten oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling wordt gemaakt. Daarom is enige tijd geleden in de Winkeltijdenwet komen te staan dat er sprake moet zijn van “substantieel” toerisme. Veel kleinere ondernemers zijn blij met deze aanscherping. Zij stellen zich op het standpunt dat zij omzetschade lijden indien andere winkels wel (in strijd met de Winkeltijdenwet) op zondag open gaan. Een euro kun je immers maar één keer uitgeven, is hun redenering. En zondagsopenstelling brengt ook extra kosten met zich mee. Denk maar aan de salarissen van personeel dat verdubbelt op zondagen. Verder is de gemeenteraad verplicht om rekening te houden met de gevolgen voor a) de werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in die gemeente, waaronder wordt begrepen de belangen van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel b) de zondagsrust in de gemeente en c) de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde. Gemeenten moeten aantonen dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan naar deze aspecten.

AMS Advocaten: winkeltijdenwet advocaat

AMS Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van de Winkeltijdenwet en zondagsopenstelling. Lees hier meer over de Winkeltijdenwet.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence