Thomas van Vugt

Kettingbeding nietig verklaard vanwege beperking grondrecht

Een kettingbeding is een bepaling in een overeenkomst (meestal een koopovereenkomst) ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Economisch eigendom bestaat niet

Zo’n 30 jaar geleden was het heel gebruikelijk dat vastgoed een andere ‘economische’ ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Gebruik pand als moskee in strijd met erfpachtakte

Een Haagse stichting mag een bedrijfsruimte niet als moskee gebruiken. De grond ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Onrechtmatige daad makelaar ten opzichte van koper?

De koper van een woning stelt de verkopende makelaar aansprakelijk voor de schade ...

Lees verder
Denise Janssen
Vastgoedrecht

Nalatige VvE aansprakelijk voor vochtschade

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Toegangsverbod voor man die caissières lastig viel

Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs bepaald dat winkelcentrum Wereldhaven ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Eigendom perceel verloren door verjaring? Terugvorderen is mogelijk!

Op 5 augustus 2015 publiceerde Marco Guit, advocaat vastgoedrecht, een artikel ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Houden van honden hetzelfde als opslag van zaken in magazijn?

In de rechtszaal komen soms de gekste vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of het ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Rechter beveelt sloop studentenhuis door overlast

Een vastgoedondernemer bouwt in de tuin van een van zijn panden een studentencomplex ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Toerekenbare tekortkoming bij overname van bedrijf?

In deze zaak stelt de koper van een bedrijf de verkopende partij aansprakelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Non-conformiteit koopovereenkomst wegens ontbreken carport?

In een recente procedure hadden de kopers van een vrijstaande woning de ontbinding ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Inspanningsverplichting en ontbindende voorwaarde? Zo zit het!

In koopovereenkomsten betreffende onroerend goed worden regelmatig ontbindende ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Klachtplicht bij koopcontract: controleer het gekochte direct!

Als je iets koopt en het product blijkt niet te voldoen niet aan de eisen die ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Notaris aansprakelijk voor niet-tijdige levering pand?

In een recente zaak raakte een verkoper van een pand in de problemen. Hij kon ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Einde bemiddelingsovereenkomst: courtage verschuldigd?

Een makelaar verricht bemiddeling op basis van een bemiddelingsovereenkomst. Als ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot medewerking vrijgeven depot: hoe werkt het?

Bij de koop van een onroerend goed wordt de koopprijs meestal via de derdenrekening ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bezit bij bevrijdende verjaring: hoe zit het?

Iemand die heel lang een zaak bezit zonder dat hij rechthebbende is, kan door ...

Lees verder
Onno Hennis
Vastgoedrecht

Huis kopen? Let goed op de volgende (juridische) aspecten!

Bij de koop van onroerend goed is het verstandig om je – zeker als buitenlandse ...

Lees verder
Marco Guit

Verjaring erfgrens, hoe zit het precies?

De erfgrens tussen percelen is vaak aanleiding voor geschillen. Dat De Rijdende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot verdeling van een gemeenschap: hoe werkt het?

Mensen die gezamenlijk eigenaar zijn van een goed of goederen zijn deelgenoten ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief