Houden van honden hetzelfde als opslag van zaken in magazijn?

In de rechtszaal komen soms de gekste vragen aan de orde. Bijvoorbeeld of het houden van hondenpups in een ruimte gelijk gesteld moet worden (in bestuursrechtelijke zin) aan de opslag van zaken in een magazijn. Deze vraag was relevant voor de beoordeling of een ondernemer in strijd met de bestemming van zijn pand honden hield. De rechter ging er uitgebreid op in. Advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Houden van honden in strijd met bestemming pand?

Aanleiding voor het geschil was het volgende. De gemeente Bladel had het pand van de ondernemer gecontroleerd, meer specifiek op het houden en het fokken van honden. De controleur stelde vast dat op het moment van de controle in het gebouw drie honden (pups) werden gehouden. Verder waren voorzieningen aanwezig (bakken en zaagsel) op basis waarvan de mogelijkheid bestaat om circa 21 honden (pups) te houden.

Last onder dwangsom: onrechtmatig gebruik staken

Vervolgens heeft de gemeente besloten de ondernemer een last onder dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
op te leggen waarbij de ondernemer is gelast het gebruik van het pand als hondenfokkerij en voor het houden van honden, alsmede ten behoeve van de bedrijfsmatige verkoop van honden, te beëindigen en beëindigd te houden.

Kort geding tegen besluit gemeente

Tegen dit besluit heeft de ondernemer een kort geding aangespannen. De ondernemer gaf aan dat de honden minder dan één week in het pand blijven en dan naar een winkel worden vervoerd om daar te worden verkocht. Hij noemt dit de opslag van pups. Verder heeft hij aangegeven dat in het pand een kantoor is, van waaruit hij bemiddelt. Volgens de ondernemer valt de opslag van pups onder gebruik als magazijn, hetgeen volgens de bestemming van het pand is toegestaan. Er is dus geen sprake van een overtreding, aldus de ondernemer.

Artikel 3:2a BW: een dier is geen zaak!

De vraag is of het voor korte tijd houden van honden in het pand valt onder het gebruik als magazijn. Dat is volgens de voorzieningenrechter niet zo. In een magazijn slaat men zaken op, maar geen dieren, ook al is dat voor korte tijd. Een hond is géén zaak (zie artikel 3:2a van het Burgerlijk Wetboek), maar een levend wezen.

Houden dieren niet hetzelfde als opslag zaken

De rechter wijst er ook op dat er aparte regels gelden voor het houden van dieren (denk aan de Wet Dieren over dierenwelzijn en het Activiteitenbesluit). Het houden van dieren heeft bovendien een andere ruimtelijke uitstraling, ofwel een ander effect op de omgeving, dan het opslaan van zaken. Een andere uitleg zou impliceren dat men ook koeien in een op- en overslagbedrijf op een industrieterrein zou mogen houden. Dat is echter niet zo. In een magazijn mag men geen dieren houden. Het door de ondernemer beschreven gebruik valt daarmee niet onder het toegestane gebruik als magazijn. De ondernemer dient de opslag van pups aldus te staken.

More in Vastgoedrecht
Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechter beveelt sloop studentenhuis door overlast

Een vastgoedondernemer bouwt in de tuin van een van zijn panden een studentencomplex van vier verdiepingen. Daarvoor heeft hij van...

Close