3 min lezen

Overlast huisdieren: huurster moet honden uit woning verwijderen

NL

Een dame huurt in april 2016 een woning in Amsterdam die zij, volgens de huurovereenkomst, zal gaan gebruiken als woning voor haarzelf, haar twee kinderen en twee “hondjes”. In werkelijkheid gaat het om twee grote vechthonden van bijna 50 kilo die voortdurend blaffen, aan deuren en ramen krabben, de tuin vernielen en stank verspreiden in en om het gebouw. De verhuurders eisen dat de honden uit de woning worden verwijderd. Advocaat VvE-recht Denise Janssen vertelt wat de rechter van deze zaak vond.

Huisdieren in huishoudelijk reglement VvE

In het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
van de VvE waar het appartement deel van uitmaakt staat dat huisdieren van bewoners geen schade of hinder mogen veroorzaken en niet los mogen lopen in de gemeenschappelijke ruimtes. Overlast veroorzaken de honden echter wel. Ze maken vanaf het moment dat de dame het appartement heeft betrokken herrie en veroorzaken stank. Overleg met de buren, pogingen tot mediation en ingrijpen van de wijkagent heeft niet tot een oplossing geleid. De relatie tussen alle betrokkenen in inmiddels verzuurd: de huurster zegt dat ze wordt getreiterd door de medebewoners en houdt daarom haar huur gedeeltelijk in. De omwonenden en de VvE hebben zich tot de verhuurders gewend en gevraagd om met een oplossing te komen.

Verhuurders dagvaarden huurder

Voor de verhuurders is de maat vol. Zij sommeren de huurder in juni 2016 om de achterstallige huur te voldoen en de honden te verwijderen. De huur betaalt ze wel, maar de honden zijn gebleven. Tegelijkertijd blijven de klachten van omwonenden aanhouden. Verhuurders zien daarom geen andere mogelijkheid dan om de huurster te dagvaarden en een kort geding te starten: ze vorderen dat huurster wordt veroordeeld om het appartement te verlaten, en voor het geval dat dit niet wordt toegewezen dat in elk geval de honden het appartement moeten verlaten.

Verhuurders: overlast en verkeerd geïnformeerd

Verhuurders geven aan dat huurster hen verkeerd heeft geïnformeerd bij het aangaan van de huurovereenkomst. De huurster had namelijk niet “twee hondjes”, maar twee heel grote vechthonden. Die veroorzaken bovendien ernstige overlast. Van enkele omwonenden is daarover een verklaring overgelegd aan de rechtbank. Daarnaast zijn er een aantal filmpjes en geluidsopnames vertoond.

Huurster:’Het is pesterij’

De huurster geeft aan dat er van overlast geen sprake meer is. De honden moesten aan het begin even wennen en blaften daarom wat. Ook zijn de honden rustig als zij thuis is en neemt de uitlaatservice de honden 5 dagen per week mee. Van stankoverlast zou ook geen sprake zijn. De klachten zijn onterecht: het is slechts pesterij, aldus de huurster.

Verhuurders onjuist geïnformeerd

Omdat verhuurders niet juist zijn geïnformeerd, hebben zij geen afgewogen beoordeling kunnen maken of ze wel met deze huurster een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wilden aangaan. Bovendien is gebleken dat er nog altijd sprake is van overlast en dat alternatieve oplossingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Uit het feit dat huurster de klachten aanmerkt als pesterij, leidt de rechter zelfs af dat zij de ernst van de klachten miskent.

Ontruiming afgeblazen,maar honden moeten weg

Omdat de klachten niet de huurster of haar kinderen betreffen, wijst hij gehele ontruiming van het gehuurde af, maar bepaalt dat de honden binnen 14 dagen weg moeten zijn. De huurster wordt bovendien veroordeeld in de kosten van de procedure.

Denise Janssen

Denise Janssen

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence