Terug
h

huishoudelijk reglement

Een (niet verplichte) aanvulling op de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en het splitsingsreglement Reglement in de splitsingsakte waarin rechten en plichten van de appartementseigenaar staan beschreven.
» Meer over splitsingsreglement
splitsingsreglement
. Hierin kunnen bijzondere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van de privégedeelten en de gemeenschappelijke ruimten. Het gaat dan om leef- en gebruiksregels. Zaken zoals overlast en andere onderwerpen die niet zijn geregeld in het splitsingsreglement worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement is geldig voor alle eigenaren/bewoners van een gebouw maar ook voor huurders. Het reglement wordt door de VVE van toepassing verklaard.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op