huishoudelijk reglement

Een (niet verplichte) aanvulling op de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en het splitsingsreglement Reglement in de splitsingsakte waarin rechten en plichten van de appartementseigenaar staan beschreven.
» Meer over splitsingsreglement
splitsingsreglement
. Hierin kunnen bijzondere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van de privégedeelten en de gemeenschappelijke ruimten. Het gaat dan om leef- en gebruiksregels. Zaken zoals overlast en andere onderwerpen die niet zijn geregeld in het splitsingsreglement worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement is geldig voor alle eigenaren/bewoners van een gebouw maar ook voor huurders. Het reglement wordt door de VVE van toepassing verklaard.

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op

Blog artikelen over het begrip "huishoudelijk reglement"