3 min lezen

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens in verkoopbrochure

NL

Een makelaar die in de verkoopbrochure onjuiste oppervlaktegegevens had medegedeeld aan de koper van een bedrijfspand, is volgens het Hof in Den Bosch niet aansprakelijk voor de schade van de koper. Hij kan zich met recht beroepen op een algemene exoneratieclausule in de verkoopbrochure, waarin hij een voldoende duidelijk voorbehoud maakte over de juistheid van de gebruikte gegevens. Dit is het oordeel van het hof in een recente uitspraak. Advocaat vastgoedrecht Marco Guit licht toe.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid door makelaar

Deze uitspraak is het vervolg op een al eerder besproken arrest over de beroepsaansprakelijkheid van de makelaar. Een koper kocht  een bedrijfspand; op het verkoopbord stond dat de oppervlakte ‘ca 12.000 m2’ zou zijn, en in de verkoopbrochure stond ‘ca. 11.940 m2’. Na de levering bleek het pand aanzienlijk kleiner te zijn (namelijk 10.185m2). De koper heeft zowel de verkoper als de makelaar aansprakelijk gesteld en in een procedure een schadevergoeding gevorderd. De makelaar heeft een beroep gedaan op de slot-exoneratie in de verkoopbrochure. Na terugverwijzing door de Hoge Raad was het oordeel nu (voor de tweede maal) aan het hof. Had de makelaar een beroepsfout gemaakt, en was sprake van een onrechtmatige daad?

Schending zorgplicht?

In het kader van het gestelde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelen onderzocht het Hof of de makelaar zijn zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft geschonden. Daarvoor is de vraag (zoals bij zaken over beroepsaansprakelijkheid altijd het geval is) of de makelaar heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht. Het hof oordeelt van wel: de makelaar heeft weliswaar tamelijk stellige beweringen gedaan terzake van de oppervlakte door zowel op het verkoopbord als in de verkoopbrochure het oppervlak specifiek te vermelden, maar daar staat tegenover dat de makelaar een voldoende specifiek voorbehoud heeft gemaakt. Immers, in de slot-exoneratie in de verkoopbrochure heeft de makelaar vermeld dat de verkoopbrochure is samengesteld aan de hand van door de verkoper ter hand gestelde gegevens en tekeningen en dat de makelaar –daarom- geen garanties kan verstrekken, noch aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
kan aanvaarden. Deze slot-exoneratie heeft de stelligheid van de beweringen aanzienlijk afgezwakt zodat de koper niet zonder meer op de juistheid hiervan mocht vertrouwen.

Geen eigen onderzoeksplicht makelaar

Voorts komt de vraag aan de orde of de makelaar de oppervlaktegegevens die zij van de verkopende partij had ontvangen, zelf had moeten controleren. De makelaar heeft immers een eigen verantwoordelijkheid jegens de koper. In deze casus is van belang dat de oppervlaktegegevens deels afkomstig waren van een gerenommeerde andere makelaar die er niet om bekend staat met ruwe schattingen te werken. Daarnaast mocht de makelaar vertrouwen op de informatie van de verkopende partij omdat deze het pand zelf had ontworpen en gebouwd en dus bekend moest worden geacht met de (correcte) maatgeving. Gezien deze omstandigheden had de makelaar niet hoeven twijfelen aan de juistheid van de oppervlaktegegevens en had hij aldus niet zelf een meting hoeven verrichten. Het hof oordeelt de makelaar niet aansprakelijk en de vordering van de koper wordt afgewezen.

Vastgoed advocaat Amsterdam

De advocaat vastgoedrecht van AMS Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoed, waaronder zaken als de beoordeling van de aansprakelijkheid van een makelaar. Onze vastgoedrecht advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence