Verzet tegen ontruimingsvonnis tijdig ingesteld?

In een recente uitspraak boog het hof zich over de vraag of de huurder die bij verstek (dat wil zeggen zonder dat hij in de procedure is verschenen) was veroordeeld tot ontruiming, tijdig in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
is gegaan tegen het ontruimingsvonnis. Volgens de verhuurder was dit niet het geval, maar het hof gaf de huurder gelijk: de verzettermijn was in zijn geval nog niet gaan lopen. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt legt aan de hand van de uitspraak uit hoe het zit.  

 

Huurder bij verstek veroordeeld tot ontruiming

In deze zaak was de huurder van een bedrijfsruimte bij verstek veroordeeld tot ontruiming. Het vonnis dateerde van 7 september 2011. Op 26 februari 2012 heeft de huurder de verhuurder in verzet gedagvaard. In hoger beroep twistten partijen over de vraag of er tijdig verzet is ingesteld. De termijn waarbinnen een verzetdagvaarding moet worden uitgebracht is 4 weken en gaat lopen nadat één van de volgende momenten zich heeft voorgedaan:

 1. nadat het vonnis aan de veroordeelde partij in persoon is betekend;
 2. nadat door de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
  » Meer over gedaagde
  gedaagde
  een daad van bekendheid Een gedraging van een bij verstek veroordeelde partij waaruit blijkt dat hij bekend is met de inhoud van het vonnis.
  » Meer over daad van bekendheid
  daad van bekendheid
  is gedaan;
 3. na de tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis.

Rechtsvraag in appel: tijdig verzet ingesteld?

Het hof buigt zich over de vraag of de verzettermijn van 4 weken al was verstreken voordat de huurder in verzet ging en gaat de drie aanvangsmomenten af. De eerste twee situaties waren niet aan de orde: het verstekvonnis was niet in persoon betekend aan de huurder noch kon de verhuurder aantonen dat de huurder al vóór het verstrijken van de verzettermijn bekend was met de inhoud van het vonnis. Resteert de vraag of het verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
was geëxecuteerd in de periode die ligt voor de vier weken voor de datum van de verzetdagvaarding.

Ontruimingsvonnis geëxecuteerd na gedwongen ontruiming

In geval van een ontruimingsvonnis bepaalt de wet dat het vonnis geacht moet worden te zijn geëxecuteerd nadat een gedwongen ontruiming heeft plaatsgevonden. Hoewel dit logisch lijkt, kan er in de praktijk toch discussie ontstaan wanneer een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
ontruimd is in de zin van de wet (zoals in deze zaak het geval is). Het hof is van oordeel dat er in deze zaak geen sprake is geweest van een gedwongen ontruiming. Weliswaar is de deurwaarder op de datum van de aangezegde ontruiming naar het bedrijfspand geweest, de huurder was niet meer aanwezig en zijn spullen waren meegenomen. Het idee achter het aanvangen van de verzettermijn op het moment van de gedwongen ontruiming is echter dat degene die is veroordeeld bij gelegenheid van de feitelijke ontruiming van het pand door de deurwaarder kennis krijgt van het bestaan van het verstekvonnis. Dit was in deze situatie niet aan de orde omdat de huurder niet meer in het pand aanwezig was. De termijn is niet aangevangen door de executie en de huurder was dus tijdig in verzet gekomen, aldus het hof. Helaas kon het verzet de huurder niet baten: hij werd opnieuw veroordeeld tot ontruiming.

More in Vastgoedrecht
Rechtsanwälte in den Niederlanden: AMS Advocaten
Ex-man veroordeeld om vraagprijs woning te verlagen

In een echtscheidingsconvenant zijn vaak bepalingen opgenomen over de verkoop van de echtelijke woning. De ex-man die het gezamenlijke huis...

Close