3 min lezen

Hoger beroep instellen: zo werkt het

NL

Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter. De rechter in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is, net als de rechter in de eerste aanleg een feitenrechter. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit. 

 

Appellant en geïntimeerde

De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant.
» Meer over appellant
appellant
, zijn wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
de geïntimeerde De wederpartij van de appellant, de partij die een hoger beroep instelt, heet de geïntimeerde.
» Meer over geïntimeerde
geïntimeerde
. De advocaat van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
die in hoger beroep gaat tegen een vonnis kan zijn eis of de juridische grondslag van zijn eis veranderen. Ook worden er in hoger beroep regelmatig getuigen gehoord die niet in de eerste aanleg zijn gehoord. Hoger beroep staat niet open voor vorderingen lager dan € 1.750,-.

Pro forma hoger beroep instellen

Hoger beroep wordt door een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
ingesteld. In hoger beroep worden een conclusie van eisen en een conclusie van antwoord Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen.
» Meer over conclusie van antwoord
conclusie van antwoord
genomen. De appellant kan ervoor kiezen de grieven tegen het vonnis in eerste aanleg direct op te nemen in de dagvaarding, of een zogenoemde pro forma dagvaarding uit te laten brengen en op een later moment, bij memorie van grieven, van grieven te dienen.

Berusting

De partij die in een vonnis heeft berust is niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
in een tegen dat vonnis ingesteld hoger beroep. Berusting is in de wet geregeld. Het gaat erom dat als een partij aan de wederpartij ter kennen heeft gegeven zich bij het vonnis neer te leggen, hij daarmee afstand doet van het recht om daartegen hoger beroep in te stellen. Berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden.

Termijn hoger beroep

De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is drie maanden, berekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. De eerste dag van de termijn is de eerste dag na die van de uitspraak. In de praktijk worden veruit de meeste vonnissen in aanleg uitvoerbaar bevoorraad verklaard. Een uitvoerbaarverklaring bij voorraad heeft tot gevolg dat een hoger beroep de mogelijkheid om tot tenuitvoerlegging van het vonnis te gaan, niet schorst. Met andere woorden, het vonnis kan, ondanks het hoger beroep, gewoon worden geëxecuteerd als er niet vrijwillig aan wordt voldaan.

AMS Advocaten

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. De advocaten houden zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
, arbeidsrecht, insolventierecht, incasso en contractenrecht. De advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven

 

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence