Terug
c

conclusie van antwoord

Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
is verplicht om al zijn verweren via de conclusie van antwoord meteen naar voren te brengen. De conclusie van antwoord vermeldt de bewijsmiddelen waarover gedaagde kan beschikken alsmede de getuigen die hij onder ede kan doen horen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op