Terug
v

verzet

De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.

Het verzet moet worden gedaan door middel van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
, en wel uiterlijk binnen vier weken na de betekening van het vonnis, of na het plegen door de bij verstek veroordeelde van een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging daarvan aan hem bekend is.

Deze termijn is acht weken als de gedaagde ten tijde van de betekening van het verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
of daad van bekenheid geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.

De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op