Terug
d

daad van bekendheid

De term ‘daad van bekendheid’ hangt samen met het leerstuk van verstek en verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. Iemand die “bij verstek” is veroordeeld (d.w.z. zonder dat hij is verschenen in de procedure) kan “verzet instellen” tegen het vonnis. Dit betekent dat hij alsnog in de procedure verschijnt en dat de procedure (opnieuw) wordt gevoerd op tegenspraak.

Bekend met inhoud vonnis

De termijn voor het uitbrengen van een verzetsdagvaarding is vier weken. De verzetstermijn kan op drie verschillende momenten beginnen te lopen. Naast het moment van betekening in persoon (1)  en de dag na de executie van het vonnis (2), begint de verzetstermijn ook te lopen vanaf het moment dat de veroordeelde partij zelf iets heeft gedaan waaruit blijkt dat hij bekend is met de inhoud van het vonnis (3). Dit heet een daad van bekendheid.

Het moet gaan om een gedraging naar buiten toe, waaruit blijkt dat de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
kennis heeft van de inhoud van het vonnis. Een daad van bekendheid kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een telefoontje van de veroordeelde partij aan een deurwaarder over de veroordeling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op