Sander Schouten

Ex-bestuurder failliete BV benadert verkocht personeel: mag dat?

In een vrije handelsmarkt is het overnemen van medewerkers of klanten van een ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoger beroep tegen faillietverklaring? Nieuw onderzoek naar steunvorderingen vereist!

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over de wijze waarop ...

Lees verder
Marco Guit

Wederpartij bij contract failliet? Bestuurder wellicht aansprakelijk voor uw schade!

Het aan de vooravond van een faillissement van een vennootschap, door die vennootschap ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Curator aansprakelijk stellen: wanneer kan het?

Schuldeisers van het failliete OAD willen de curatoren van OAD in rechte betrekken. ...

Lees verder
Marco Guit

Onterecht faillissement? Stel verzet of hoger beroep in!

Het aantal faillissementen dat in 2013 is uitgesproken, is wederom flink gestegen ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging faillissementsvonnis bij misbruik van bevoegdheid

In een recent arrest heeft het hof ’s-Hertogenbosch een faillissement vernietigd ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement debiteur aanvragen? Steunvordering vereist!

Wanneer een debiteur zijn vordering niet voldoet, kan de crediteur ervoor kiezen ...

Lees verder
Marco Guit

Jaarrekening 10 dagen te laat: sprake van onbehoorlijk bestuur?

Als een bedrijf failliet gaat kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn ...

Lees verder
Sander Schouten

Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk voor gevolgen faillissement onderneming?

Een bestuurder van een onderneming besluit een ander bedrijf over te nemen en ...

Lees verder
Marco Guit

Mailing aan klantenbestand van een ander: mag dat?

In een recente uitspraak in kort geding gaat de voorzieningenrechter in Gelderland ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Eigen aanvraag faillissement: hier moet je op letten

De afgelopen jaren zijn veel bedrijven failliet gegaan door de economische recessie. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onenigheid bij de afwikkeling van een erfenis? Laat een vereffenaar benoemen!

De afwikkeling van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen. Zij zijn het ...

Lees verder
Sander Schouten

Pre-pack faillissement en de stille bewindvoerder: zo werkt het!

In de huidige lastige economische tijden is een faillissement niet altijd te voorkomen. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De curator en de doorstartovereenkomst: de spelregels

Het Hof ’s-Hertogenbosch vindt dat een curator aansprakelijk is omdat hij onjuiste ...

Lees verder
Marco Guit

Ex-bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort failliete onderneming wegens fraude?

Een bestuurder pleegt fraude en vervolgens gaat zijn onderneming failliet. Kan ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Selectieve betaling crediteuren niet altijd onrechtmatig

In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Leeuwarden dat selectieve betaling ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad komt terug van toedoencriterium bij faillissement

Volgens de Hoge Raad is de vordering van een verhuurder met betrekking tot opleveringsschade ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Insolventieclausule levert inbreuk op Faillissementswet op

Vooral bij duurovereenkomsten kom je het tegen: een insolventieclausule. Hierin ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vereffening nalatenschap bij meer schulden dan bezittingen?

Tot 2003 kon een nalatenschap als failliet worden verklaard. Per 1 januari 2003 ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief