3 min lezen

Eigen aanvraag faillissement: hier moet je op letten

NL

De afgelopen jaren zijn veel bedrijven failliet gegaan door de economische recessie. Soms wordt impulsief overgegaan tot aanvraag van het faillissement als de onderneming niet meer in staat is aan bepaalde betalingsverplichtingen te voldoen, zoals de betaling van het salaris, loonheffingen of BTW. Het is echter niet altijd zo dat een faillissement hiervoor de enige oplossing is. Advocaat faillissementsrecht Hidde Reitsma, legt uit.

 

Checklist bij aanvraag faillissement

AMS Advocaten staat vaak ondernemers bij die hebben besloten hun faillissement aan te vragen. Wij werken met een uitgebreide checklist met punten waar de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
in het faillissement ook naar zal kijken. Zo wordt onder meer besproken in hoeverre de administratie op orde is, hoe het staat met rekening courant posities tussen de bestuurder en de onderneming, of bij de belastingdienst betalingsonmacht is gemeld en in hoeverre is voldaan aan andere wettelijke formaliteiten. Aan de hand van de bespreking van deze punten kan desgewenst een advies gegeven worden over de positie van de ondernemer of de bestuurder van de failliete vennootschap als het faillissement eenmaal is uitgesproken. Hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Bijna altijd komen er wel punten naar boven drijven die voorafgaand aan de eigen aangifte van het faillissement nog aandacht behoeven.

Hoe werkt een eigen aanvraag faillissement?

Het indienen van een eigen aanvraag van een faillissement kan zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van een advocaat. Via de website van de rechtbank kan een formulier worden gedownload waarmee de aanvraag kan worden ingediend. In de praktijk blijkt echter dat een ondernemer of een bestuurder met veel vragen zit over de te verstrekken informatie. Zo moet bij de aanvraag van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
een besluit van algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders tot eigen aangifte van het faillissement worden overgelegd, en dient een hoop informatie te worden verstrekt waar een bestuurder vaak diverse vragen over heeft en waar een faillissementsadvocaat u bij kan helpen.

Aanvraag surseance van betaling

Voor de aanvraag van surseance van betaling geldt eveneens dat AMS voorafgaand aan dit verzoek een quick scan of uitgebreid advies kan verstrekken over de specifieke situatie bij de onderneming. Aanvraag van surseance van betaling moet echter door een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
dat door zowel een advocaat als (het bestuur van) de ondernemer wordt ondertekend.

Na de uitspraak van het faillissement

Nadat de aangifte is ingediend wordt het faillissement meestal op de eerstvolgende dinsdag uitgesproken. Daarna neemt de curator contact op met de gefailleerde of het bestuur van de onderneming voor een eerste afspraak. Afhankelijk van de wens van het bestuur van de onderneming of de ondernemer zelf, kan dan snel worden gesproken over de mogelijkheden van een eventuele doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
. Dit is een zeer hectische periode, waarin veel zaken op de ondernemer af kunnen komen. De faillissementsadvocaten van AMS hebben veel ervaring met het bijstaan van bestuurder en gefailleerden in deze omstandigheden.

Vragen over faillissement of surseance van betaling

De faillissementsrecht advocaten van advocatenkantoor AMS hebben – als advocaat, maar ook in de rol van curator – een ruime ervaring op het gebied van  faillissement en surseance van betaling aanvragen. Als u vragen heeft over het doen van een eigen aanvraag voor het faillissement of over het onderhandelen over een doorstart, neemt u dan gerust contact op met een van de insolventieadvocaten van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence