Terug
d

doorstart

Bij een doorstart worden de activa van een failliete onderneming van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten. Na het faillissement vindt er een activa-transactie plaats. Dit houdt in dat de activa tegen betaling van de koopprijs uit de failliete rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
worden overgeheveld naar een andere rechtspersoon. De schulden blijven daarbij achter bij de failliete rechtspersoon en schuldeisers kunnen zich in beginsel niet voor hun schulden op de doorstartpartij verhalen.

Stille bewindvoerder

Voor een succesvolle doorstart is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten indien er niet snel duidelijkheid komt over het eventuele voortbestaan van de onderneming. Een stille bewindvoerder De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over stille bewindvoerder
stille bewindvoerder
kan helpen het doorstartproces te versnellen. Die is al voorafgaand aan het faillissement bij het proces betrokken. Als er sprake van een zogenaamd voorgekookt doorstartplan, spreekt men ook wel van een pre-pack De procedure waarbij door de rechtbank een bewindvoerder wordt aangesteld die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over pre-pack
pre-pack
.

Voordelen doorstart

Er zijn verschillende voordelen bij een doorstart. Zo is de koper niet verplicht het voltallige personeel over te nemen. Ook andere contracten dan arbeidsovereenkomsten gaan bij een doorstart na faillissement niet automatisch over op de verkrijger. De meerwaarde van de failliet is meestal de goodwill en die kan in stand blijven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op