Terug
p

pre-pack

Pre-pack, ook wel stille bewindvoering De door de rechtbank aangestelde advocaat die een onderneming begeleidt bij een surseance van betaling of ontbinding van een rechtspersoon.
» Meer over bewindvoering
bewindvoering
genoemd, ziet op de procedure waarbij een rechtbank op verzoek van een ondernemer of als alternatief voor een surséance van betaling een stille bewindvoerder De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over stille bewindvoerder
stille bewindvoerder
aanstelt. Dit is meestal een advocaat die normaal als (gewone) bewindvoerder of curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
 bij een surséance van betaling of een faillissement wordt aangesteld. Het verschil is dat de stille bewindvoerder wordt aangesteld nog voordat er daadwerkelijk surséance van betaling wordt verleend of een faillissement wordt uitgesproken.

De taak van de stille bewindvoerder is om te kijken of de onderneming (die dreigt ten onder te gaan) nog te redden valt en of er bij een faillissement doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
mogelijkheden bestaan. Hiervoor onderzoekt hij de omvang van de schulden, de financiële positie en de waarde van de onderneming. Als de onderneming toch nog failliet gaat, dan wordt de stille bewindvoerder meestal ook als curator benoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op