Terug
b

bewindvoering

In het insolventierecht is een bewindvoerder een advocaat die door de rechtbank wordt aangesteld als aan een onderneming surseance van betaling is verleend (uitstel van betaling). De bewindvoerder gaat de levensvatbaarheid van de onderneming onderzoeken. Zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder is het bestuur van de onderneming onbevoegd een daad van beheer of beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
met betrekking tot de boedel te verrichten. Als er sprake is van een faillissement dan spreken we van een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
.

In het personen- en familierecht bestaat een soortgelijke maatregel. Iemand die niet (meer) in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen, kan onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder neemt dan de beslissingen over geldzaken. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Ook spreken we van bewindvoering in het kader van de gerechtelijke ontbinding van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. De rechter kan de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van die rechtspersoon onder bewind stellen en een bewindvoerder aanstellen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op