goed

Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Het is daarmee een alomvattend begrip voor alle voor overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
en bezwaring vatbare rechten, waaronder dus niet alleen zaken (stoffelijke objecten), maar ook rechten vallen, zoals een merk of een vordering.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op