3 min lezen

Pre-pack faillissement en de stille bewindvoerder: zo werkt het!

NL

In de huidige lastige economische tijden is een faillissement niet altijd te voorkomen. Indien bijtijds een sluitend plan wordt opgesteld, kan de onderneming soms via een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
worden gered. Omdat haast is geboden, kan een stille bewindvoerder De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over stille bewindvoerder
stille bewindvoerder
helpen om een snelle doorstart te realiseren. Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten legt uit hoe dit pre-ace faillissement werkt.

 

 

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Deze curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft onder meer de taak om de aanwezige activa te verkopen en een zo hoogst mogelijke opbrengst tot stand te laten komen. Deze opbrengst zal worden gebruikt om de vorderingen van de crediteuren zoveel als mogelijk te voldoen. De activa worden meestal verkocht door middel van een activatransactie. De activa van de onderneming worden dan tegen betaling van een koopsom overgedragen aan een de kopende partij. Indien er sprake is van gezonde dochterondernemingen, kunnen deze door middel van een aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelentransactie
worden overgedragen aan de koper.

Via prepack helpt stille bewindvoerder bij vlotte doorstart

Om een doorstart succesvol te laten zijn is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten indien er niet snel duidelijkheid komt over het eventuele voortbestaan van de onderneming. Een stille bewindvoerder kan helpen het doorstartproces te versnellen. Stille bewindvoering De door de rechtbank aangestelde advocaat die een onderneming begeleidt bij een surseance van betaling of ontbinding van een rechtspersoon.
» Meer over bewindvoering
bewindvoering
– ook wel ‘ pre-pack De procedure waarbij door de rechtbank een bewindvoerder wordt aangesteld die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over pre-pack
pre-pack
’ genoemd – is op dit moment nog niet in de wet geregeld. Sommige rechtbanken experimenteren hier echter wel mee. Zo werd bij electronicawinkel De Harense Smid een stille bewindvoerder benoemd. De rechtbanken die experimenteren met de stille bewindvoerder bekijken op verzoek van de ondernemer of de situatie van diens onderneming geschikt is voor de prepack. Als dat het geval is, wordt er een stille bewindvoerder benoemd. Deze stille bewindvoerder zal onderzoeken of de onderneming geschikt is voor een doorstart, en zo ja, in welke vorm. Ook zal hij alvast een waardering van de onderneming laten opstellen en de boekhouding bestuderen.

Doorstart in overleg met de stille bewindvoerder

De stille bewindvoering neemt in de regel een korte periode in beslag. In die periode heeft hij wel al veel voorbereidingen voor de doorstart kunnen uitvoeren. Na het einde van de stille bewindvoering zal het faillissement worden aangevraagd. Bij het uitspreken van de faillietverklaring wordt de stille bewindvoerder in de regel aangesteld als de curator. Doordat hij daarvoor actief is geweest als stille bewindvoerder zal hij snel kunnen schakelen.

Advocaat voor doorstart na pre-pack faillissement

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig aangesteld als curator in faillissement en bewindvoerder in surseances van betaling. Zij hebben dan ook veel kennis op het gebied van faillissementsrecht en het tot stand laten komen van een doorstart. Neem bij vragen dan ook contact op met een van onze specialisten.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence