Hidde Reitsma

Leg intercompany transacties goed vast

Artikel 2:247 BW schrijft voor dat rechtshandelingen tussen een vennootschap en ...

Lees verder
Sander Schouten

Verwijdering opgeslagen goederen boedelschuld of concurrente vordering?

Na het faillissement van een bedrijf staat de curator voor de keuze om lopende ...

Lees verder
Marco Guit

Curator moet adviesrecht ondernemingsraad respecteren bij doorstart!

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft een aantal sterke bevoegdheden ...

Lees verder
Marco Guit

Rechtsverwerking door een curator? Een zaak met een opmerkelijke uitkomst!

In de in deze blog te bespreken zaak, deed een partij die werd aangesproken door ...

Lees verder
Sander Schouten

In hoger beroep tegen faillietverklaring na eigen aangifte, kan dat?

In een recent gepubliceerde uitspraak van het hof Amsterdam lag de vraag voor ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schending administratieplicht en aansprakelijkheid bestuurder: AMS legt uit!

Een curator kan een bestuurder van een failliete onderneming aansprakelijk stellen ...

Lees verder
Sander Schouten

Het adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement

Als een bedrijf 50 of meer werknemers in dienst heeft is zij verplicht een Ondernemingsraad ...

Lees verder
Marco Guit

Wat wordt bedoeld met pluraliteitsvereiste bij een faillietverklaring?

Een schuldenaar die verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, ...

Lees verder
Sander Schouten

Rechtbank dwarsboomt poging omzeiling procesreglement

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland dwarsboomt de rechtbank ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Stil pandrecht op Bentley. Koper te goeder trouw?

In deze zaak ging het om een financieringsmaatschappij met een stil pandrecht ...

Lees verder
Marco Guit

Hoge Raad vergemakkelijkt aansprakelijk stellen van indirect bestuurder

Het komt geregeld voor dat een bestuurder zijn functie als directeur uitoefent ...

Lees verder
Marco Guit

Rechter-commissaris verbiedt curator te schikken. Houdt dat verbod stand?

Als er sprake is van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, vervolgens ...

Lees verder
Marco Guit

Steunvorderingen uit boekenonderzoek voldoende voor faillissementsaanvraag?

In deze zaak vraagt de Belastingdienst het faillissement van een vennootschap ...

Lees verder
Marco Guit

Eigendomsrecht gaat teniet door vermenging goederen

De betrokkenen in deze zaak hielden zich bezig met de in- en verkoop van metalen, ...

Lees verder
Marco Guit

Curator aansprakelijk voor het tekort na faillissement?

In deze zaak heeft een Besloten Vennootschap (BV) nog geld tegoed van een failliete ...

Lees verder
Sander Schouten

De relatieve werking van de actio pauliana. AMS legt uit

De relatieve werking van de pauliana kan met zich meebrengen dat niet altijd op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer verzoeken om benoeming vereffenaar van nalatenschap?

AMS heeft vaker geblogd over de vereffening van een nalatenschap. De vereffeningsprocedure ...

Lees verder
Sander Schouten

Turboliquidatie mogelijk bij onderneming met schulden?

De arbeidsovereenkomst van een medewerkster wordt door werkgever opgezegd wegens ...

Lees verder
Marco Guit

Borgstelling door bestuurder van startup vernietigbaar?

Wil een startup een succes kunnen worden dan is vaak financiering nodig. Soms ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pandhouder kan faillissement panddebiteur aanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gecreëerd over ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief