Steunvorderingen uit boekenonderzoek voldoende voor faillissementsaanvraag?

In deze zaak vraagt de Belastingdienst het faillissement van een vennootschap aan. Het verzoek wordt vervolgens afgewezen. Gewapend met steunvorderingen uit een boekenonderzoek gaat de Belastingdienst in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Kunnen betwiste vorderingen uit de boekhouding succesvol worden opgevoerd bij een faillissementsaanvraag? Advocaat insolventierecht Marco Guit bespreekt deze recente uitspraak.

 

Faillissement op vennootschap wordt afgewezen

De Belastingdienst heeft een omvangrijke vordering op een vennootschap als gevolg van (deels onherroepelijke) belastingaanslagen en vraagt het faillissement van de vennootschap aan. Het verzoek wordt afgewezen. De rechtbank acht onvoldoende bewezen dat de vennootschap meerdere schuldeisers onbetaald laat.

Hoger beroep: steunvorderingen uit boekenonderzoek

De Belastingdienst gaat in hoger beroep, en presenteert verschillende steunvorderingen. Deze vorderingen zijn gebaseerd op een crediteurenlijst die door de Belastingdienst bij een eerder boekenonderzoek is aangetroffen, destijds heeft de fiscus contact opgenomen met de schuldeisers die zich op de lijst bevinden. De vennootschap betwist de vorderingen en stelt samengevat dat hoewel de lijst in haar boekhouding is aangetroffen deze vorderingen mogelijk zien op een dochtervennootschap, nu de administratie niet op orde is.

Toetsing vereisten faillissementsaanvraag

De aanvrager van een faillissement dient (summierlijk) aannemelijk te maken dat hij een vordering heeft, dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers en dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Er is bij de beoordeling van een verzoek tot faillietverklaring geen ruimte om vorderingen uitgebreid te beoordelen.

Het hof stelt vordering van Belastingdienst (summierlijk) vast

Het hof stelt ten aanzien van de door de Belastingdienst aangevoerde steunvorderingen dat de boekhouding waarin de crediteuren zijn aangetroffen als basis kan dienen voor het vaststellen van de vorderingen op de vennootschap. Dat daarin mogelijk ook vorderingen van zusterbedrijven zijn opgenomen komt, aldus het hof, voor rekening en risico van de vennootschap. Deze heeft de betreffende vorderingen namelijk daarin laten verwerken.

Hof verklaart vennootschap in staat van faillissement

Het hof acht twee steunvorderingen aannemelijk, en oordeelt dat er ten aanzien van de onbetaald gelaten belastingaanslagen uit 2010 sprake is van betalingsonwil/ betalingsonmacht. Er is om die reden tevens sprake van een situatie waarin de vennootschap is opgehouden te betalen, om welke reden het hoger beroep slaagt en de vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard.

AMS Advocaten specialist in insolventierecht

AMS Advocaten heeft een ervaren faillissementspraktijk waarin verschillende advocaten regelmatig als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
worden aangesteld. Wilt u een faillissement aanvragen, voorkomen of een faillietverklaring vernietigen, neem dan tijdig contact op met ons team voor advies en procedurele bijstand.

More in Insolventierecht
Anwalt Immobilienrecht - in Amsterdam und Naarden
Eigendomsrecht gaat teniet door vermenging goederen

De betrokkenen in deze zaak hielden zich bezig met de in- en verkoop van metalen, en deden regelmatig zaken met...

Close