AMS Advocaten
In de media

Bram Moszkowicz failliet verklaard, Marco Guit benoemd tot curator

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag AMS advocaat Marco Guit benoemd tot ...

Lees verder
Marco Guit

Pluraliteitvereiste bij faillissement: telt achtergestelde vordering mee?

Als een schuldeiser het faillissement wil aanvragen van een schuldenaar, dient ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De WHOA komt eraan

Afgelopen zomer is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort als ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Webshop failliet: krijgt consument zijn geld terug?

Onlangs is de vennootschap Koopjedeal B.V. − die eigenaar is van de welbekende ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser houdt bestuurder aansprakelijk na keuze voor turboliquidatie

Een bestuurder dient vooraf goed na te denken als een vennootschap waar hij bestuurder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onderhandse verkoop verpande aandelen vordering in kort geding: hoe werkt het?

Een pandrecht wordt vaak gevestigd in combinatie met een geldlening. De pandgever ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Wat zijn de wettelijke termijnen voor verzet en wanneer is een verlengde verzettermijn van toepassing?

Voor een persoon of onderneming die failliet is verklaard staat de mogelijkheid ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Update: SecurCash Nederland B.V. nu wel failliet

In mijn vorige blog schreef ik al dat veel verleende surseances van betaling op ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

UPDATE: uitstel van betaling voor SecurCash

Op 3 januari jl. wees de rechtbank de faillissementsverzoeken van geldtransporteur ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Opmerkelijk: SecurCash niet failliet! Advocaat insolventierecht legt uit

Geldtransporteur SecurCash vroeg voor twee van haar aan elkaar gelieerde ondernemingen, ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad legt verrekening van vorderingen door bank in aanloop naar faillissement uit

In een procedure tussen de curatoren van Eurocommerce vennootschappen en de Rabobank ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Curator geeft gehuurde winkelruimte zonder toestemming verhuurder in gebruik: curator aansprakelijk?

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de persoonlijke aansprakelijkheid ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pluraliteit en de overheid bij faillissementsaanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad de vraag behandelt of vorderingen ...

Lees verder
Marco Guit

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden zijn een feit

In het kader van de bestrijding van faillissementsfraude is op 1 juli 2016 de ...

Lees verder
Sander Schouten

Amsterdamse kraamzorg De Baker leeft voort na doorstart

Advocaat en curator Sander Schouten realiseert doorstart voor De Baker Kraamverzorging ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Steunvordering vervalt niet door voorwaardelijke betalingsregeling

Voor faillietverklaring is vereist dat is gebleken dat de aanvrager een vordering ...

Lees verder
Marco Guit

Eigen faillissement aanvragen om werknemer kosteloos te ontslaan: misbruik van faillissementsrecht?

Werknemers genieten onder normale omstandigheden ontslagbescherming. Zij kunnen ...

Lees verder
Marco Guit

Mag curator verrekeningsafspraak tussen debiteur van failliete crediteur negeren?

In de Faillissementswet is bepaald dat een partij die zowel debiteur als crediteur ...

Lees verder
Sander Schouten

Ondanks inschrijving in het handelsregister geen bestuurder?

In een recente zaak werd een bestuurder aansprakelijk gesteld door de curator ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Mocht faillissement ontbonden Engelse Limited worden uitgesproken?

Een Engelse limited, actief in Nederland maar opgericht naar Engels recht, wordt ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief