Hidde Reitsma

Bestuurder aansprakelijk voor vordering schuldeiser bij onterechte turboliquidatie

Als er geen vermogen (baten) meer aanwezig is bij de ontbinding van een vennootschap, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoger beroep tegen faillietverklaring slaagt wegens hoogte rekening-courantvordering van failliete vennootschap op haar bestuurder

Een onderneming die, op verzoek van een schuldeiser, failliet wordt verklaard ...

Lees verder
Sander Schouten

Verbod curator om woonhuis van bestuurder te ontruimen in verband met coronacrisis

In een recente beschikking van de rechtbank Midden-Nederland werd de curator verboden ...

Lees verder
Marco Guit

Selectieve betaling van schuldeisers: bestuurder(s) aansprakelijk?

Op dit moment houdt de Coronacrisis vele ondernemers in haar greep. Als gevolg ...

Lees verder
AMS Advocaten
In de media

Bram Moszkowicz failliet verklaard, Marco Guit benoemd tot curator

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag AMS advocaat Marco Guit benoemd tot ...

Lees verder
Marco Guit

Pluraliteitvereiste bij faillissement: telt achtergestelde vordering mee?

Als een schuldeiser het faillissement wil aanvragen van een schuldenaar, dient ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De WHOA komt eraan

Afgelopen zomer is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort als ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser houdt bestuurder aansprakelijk na keuze voor turboliquidatie

Een bestuurder dient vooraf goed na te denken als een vennootschap waar hij bestuurder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onderhandse verkoop verpande aandelen vordering in kort geding: hoe werkt het?

Een pandrecht wordt vaak gevestigd in combinatie met een geldlening. De pandgever ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wat zijn de wettelijke termijnen voor verzet en wanneer is een verlengde verzettermijn van toepassing?

Voor een persoon of onderneming die failliet is verklaard staat de mogelijkheid ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Update: SecurCash Nederland B.V. nu wel failliet

In mijn vorige blog schreef ik al dat veel verleende surseances van betaling op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

UPDATE: uitstel van betaling voor SecurCash

Op 3 januari jl. wees de rechtbank de faillissementsverzoeken van geldtransporteur ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opmerkelijk: SecurCash niet failliet! Advocaat insolventierecht legt uit

Geldtransporteur SecurCash vroeg voor twee van haar aan elkaar gelieerde ondernemingen, ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad legt verrekening van vorderingen door bank in aanloop naar faillissement uit

In een procedure tussen de curatoren van Eurocommerce vennootschappen en de Rabobank ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Curator geeft gehuurde winkelruimte zonder toestemming verhuurder in gebruik: curator aansprakelijk?

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de persoonlijke aansprakelijkheid ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pluraliteit en de overheid bij faillissementsaanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad de vraag behandelt of vorderingen ...

Lees verder
Marco Guit

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden zijn een feit

In het kader van de bestrijding van faillissementsfraude is op 1 juli 2016 de ...

Lees verder
Sander Schouten

Amsterdamse kraamzorg De Baker leeft voort na doorstart

Advocaat en curator Sander Schouten realiseert doorstart voor De Baker Kraamverzorging ...

Lees verder
Marco Guit

Steunvordering vervalt niet door voorwaardelijke betalingsregeling

Voor faillietverklaring is vereist dat is gebleken dat de aanvrager een vordering ...

Lees verder
Marco Guit

Eigen faillissement aanvragen om werknemer kosteloos te ontslaan: misbruik van faillissementsrecht?

Werknemers genieten onder normale omstandigheden ontslagbescherming. Zij kunnen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief