Hidde Reitsma

Leegstandschade voor verhuurder bij voortijdige opzegging door curator?

De curator van een failliete verhuurder kan de huurovereenkomst met een maximale ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bank mag betaalopdracht door gefailleerde gedaan op dag faillietverklaring niet uitvoeren

In een recent geschil tussen een curator en een bank probeert de bank de Hoge ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser kan bestuurder failliete BV aansprakelijk stellen

Wanneer een vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard kunnen de ...

Lees verder
Marco Guit

Eigen aangifte faillissement: soms misbruik van bevoegdheid

De rechtbank Amsterdam heeft in een uitspraak van 8 november 2011 een eigen aangifte ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Komt de flex-BV er dan eindelijk?

Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat de Tweede Kamer (met algemene stemmen) ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het crediteurenakkoord: niet zo bijzonder als het lijkt?

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven in financiële nood hun schuldeisers een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Crisistip: verleg BTW bij inning verpande vorderingen

Eerder deze week berichtten diverse media dat het aantal nieuwe faillissementen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

Curator publiceert verslag NTU-groep

Op 27 februari 2012 heeft Hidde Reitsma, de curator in het faillissement van de ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurdersaansprakelijkheid door selectieve betaling

Zowel de curator als bepaalde crediteuren van gefailleerde vennootschappen proberen ...

Lees verder
Marco Guit

Hoge Raad: verzamelpandakte bij volmacht ING rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft op 4 februari 2012 een belangrijk arrest gewezen over de verpanding ...

Lees verder
Marco Guit
In de media

Hidde Reitsma benoemd tot curator in 10 faillissementen NTU-groep

Op 31 januari 2012 zijn de faillissementen van NTU Holding en zeven dochtermaatschappijen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Doorstart in faillissement – wat zijn de mogelijkheden?

De curator van de gefailleerde auto-importeur Hessing heeft in de media laten ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad verduidelijkt regels over aansprakelijkheid curator

AMS Advocaten. Advocaat faillissementsrecht in Amsterdam over een uitspraak van ...

Lees verder
Sander Schouten

Saab is failliet verklaard

De Zweedse rechter heeft vandaag het faillissement van Saab uitgesproken. Wat ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoger beroep en verzet tegen faillissement

In deze tijden van economische crisis hebben veel ondernemers te kampen met liquiditeitsproblemen. ...

Lees verder
Marco Guit

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Een ondernemer die zaken doet met een partij die net op dat moment failliet gaat, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Jaarrekening 28 dagen te laat gedeponeerd: onbelangrijk verzuim?

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder van B.V. Advocaat ondernemingsrecht Hidde ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief