3 min lezen

Faillissement aanvragen: hoe werkt het?

NL

In deze tijden van laagconjunctuur worden er erg veel faillissementen aangevraagd. Dit kan gebeuren op eigen aangifte of op verzoek van een crediteur. De Faillissementswet bepaalt dat iedere schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, bij vonnis failliet kan worden verklaard. De faillissementsaanvraag wordt vaak door crediteuren als incassomiddel gebruikt. Advocaat insolventierecht Sander Schouten legt uit hoe een faillissementsaanvraag in zijn werk gaat.

Eigen aangifte tot faillietverklaring

Indien het water aan de lippen van een onderneming staat dient een bestuurder af te wegen of het noodzakelijk is om eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan het soms tot privé-aansprakelijkheid van de bestuurders leiden. Daarom is het van belang om bij betalingsproblemen tijdig contact met een faillissementsadvocaat op te nemen. Indien het verstandig lijkt eigen aangifte tot faillietverklaring te doen, kan dit op twee manieren gebeuren.

Twee manieren aangifte faillietverklaring

Allereerst kan de faillissementsaanvraag worden ingediend door middel van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
dat de advocaat van de onderneming indient. Daarnaast is het mogelijk om zelf aangifte tot faillietverklaring te doen via een formulier dat door de rechtbank onder meer digitaal ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
wordt gesteld. Nadat de eigen aangifte met de verplichte bijlagen door de rechtbank is ontvangen, wordt het verzoek meestal tijdens een korte zitting behandeld. In de regel vinden faillissementszittingen op dinsdag plaats. Meestal wordt het faillissement dan dezelfde dag nog uitgesproken.

Faillissementsaanvraag door schuldeiser als incassomiddel

De faillissementsaanvraag wordt vaak door crediteuren als incassomiddel gebruikt omdat het om een snelle – en dus relatief goedkope – procedure gaat. Daarnaast is een faillissementsaanvraag een sterk drukmiddel. De gevolgen voor de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
bij een toegewezen faillissementsaanvraag zij immers groot. Teneinde een faillissement te voorkomen betaalt de debiteur vaak de betreffende vordering op het laatste moment alsnog zodat een faillissement kan worden afgewend.

Advocaat dient faillissementsverzoek namens schuldenaar in

Een crediteur die een faillissement van een schuldenaar wil aanvragen dient een advocaat daartoe een verzoek te laten indienen. De crediteur zal in de faillissementsprocedure moeten aantonen dat zijn eigen vordering opeisbaar is én dat er één of meerdere andere schuldeisers onbetaald worden gelaten. Dit wordt ook wel het beginsel van pluraliteit van schuldeisers genoemd. Eén schuldeiser is dus in principe niet voldoende, ook niet als deze schuldeiser meerdere schulden heeft die onbetaald blijven. Vaak zoekt de advocaat die de faillissementsaanvraag opstelt daarom naar een zogenaamde ‘steunvordering’. Door deze steunvordering ter zitting aan te tonen wordt – voor zover de aanvrager zelf ook een rechtsgeldige vordering heeft – voldaan aan het plurailiteitsvereiste.

Advocatenkantoor voor faillissement aanvragen

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van het faillissementsrecht. Onze advocaten worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij het indienen van een faillissementsverzoek.

 

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence