debiteur (mv: debiteuren)

Degene die een schuld aan een ander moet voldoen (schuldenaar).

Categorie

Regeling

Synoniemen
schuldenaar