2 min lezen

Hidde Reitsma benoemd tot curator in 10 faillissementen NTU-groep

NL

Faillissement

Op dinsdag 31 januari 2012 zijn de faillissementen van NTU holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
B.V. en onder meer zeven dochtermaatschappijen uitgesproken. Hidde Reitsma van AMS Advocaten is door de rechtbank Amsterdam aangesteld als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. De curator onderzoekt thans een doorstart.

Vier winkels van NTU (Almere, Amsterdam Noord, Hilversum en IJmuiden), in 1980 opgericht als de Nederlandse Tapijt Unie,  zijn reeds op 4 oktober 2011 in staat van faillissement verklaard. De winkel in IJmuiden is onder een andere naam voortgezet door een derde partij. De andere drie winkels zijn gesloten.

Vordering indienen

Crediteuren en andere belanghebbenden zullen via een aparte pagina op onze website amsadvocaten.nl op de hoogte worden gehouden. De crediteuren worden zo spoedig mogelijk – op basis van de bestaande crediteurenadministratie – aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Als crediteuren aanspraak maken op het recht van reclame, of op het terughalen van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
die onder eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd of die in bruikleen zijn gegeven, dient dat uitdrukkelijk te worden aangegeven. Daarbij dienen de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd specifiek te worden aangeduid, en dienen de overeenkomsten waaruit een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud blijkt te worden overgelegd.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence